Andalusiaan merkittäviä verokevennyksiä

Andalusiaan merkittäviä verokevennyksiä

Andalusian uusi hallitus on toteuttamassa vaalilupauksena veronkevennyksistä.
Juan Manuel Moreno on hallituskaudellaan alentanut veroja jo useaan otteeseen.

Juntan eli Andalusian aluehallituksen presidentti Juan Manuel Moreno kertoi maanantaina 19. syyskuuta omaisuusveron täydestä hyvityksestä ja tuloveroasteikon tulorajojen nostosta palkankorotusten kompensoimiseksi.
Andalusia on kansanpuolueen johdolla seuraamassa Madridin esimerkkiä veropolitiikassa. Morenon mukaan Andalusia on nyt Espanjan toiseksi keveimmin verottava itsehallintoalue Madridin jälkeen. Kansanpuoleen kahdella peräkkäisellä kaudella veroja on leikattu peräti kuuteen eri otteeseen.

Strand Properties
Vaikutuksiltaan pieni verolaji

Omaisuusvero on tuottanut Andalusialle vuosittain noin 95 miljoonaa euroa eli 0,6 prosenttia kaikista verotuloista. Veron poistaminen tarkoittaa käytännössä sen hyvittämistä 100-prosenttisesti, eli se toteutetaan samalla kaavalla kuin perintö- ja lahjaverossa.
Omaisuusveron poiston uskotaan houkuttelevan Andalusiaan jopa 7 000 uutta veronmaksajaa. Omaisuusvero on Morenon mukaan aiheuttanut sen, että 20 rikkaimmasta verolajin ilmoittajasta kymmenen on siirtänyt kirjansa pois Andalusiasta.
Espanjassa omaisuusveroilmoitus koskee vain sellaisia henkilöitä, joiden omaisuuden arvo on yli 700 000 euroa. Vakituinen asunto jää tämän omaisuuslaskelman ulkopuolelle.

Tuloveroalennus jo tälle vuodelle

Andalusian hallitus haluaa hyvittää veronmaksajille korkean inflaation takia nousevien palkkojen verovaikutuksen. Morenon mukaan taustalla on halu korvata veronmaksajille verotuksen nousu, joka johtuu tuloveroasteikon kiristymisestä siirryttäessä ylempään tuloluokkaan.
Siksi Andalusia aikoo nostaa tuloveroasteikon rajoja 4,3 prosentilla, mikä on enemmän kuin odotetut palkankorotukset tänä vuonna. Hyvitys koskee kolmea alinta tuloluokkaa, joista korkein on 40 000 euroa.
Suurimman hyödyn asteikon muokkaamisesta saavat alimmat tuloluokat, mutta käytännössä toimenpiteestä hyötyvät myös suurituloisimmat, koska osa heidän veroistaan lasketaan näiden alempien asteikkojen mukaan.
Tuloveroalennuksen kustannus itsehallintoalueelle on noin 125 miljoonaa euroa, ja se koskee jo tämän vuoden verotusta.
Andalusian hallitus kertoo kaikkien verotoimiensa säästäneen tähän mennessä veronmaksajilta noin puoli miljardia euroa, mikä ensi vuonna nousee jo noin 900 miljoonaan euroon.0

Your Cart