Espanjalainen taloyhteisö eroaa suomalaisesta taloyhtiöstä

Espanjalainen taloyhteisö eroaa suomalaisesta taloyhtiöstä

Miten toimii espanjalainen taloyhtiö? Ei mitenkään, koska sellaisia ei ole. Lähes kaikki rivi- ja kerrostalot ovat kiinteistöjen muodostamia taloyhteisöjä.

Espanjassa ei ole asunto-osakkeita ja taloyhtiöitä vaan yleensä jokainen asunto on oma kiinteistönsä, jotka yhdessä muodostavat taloyhteisön (comunidad de propietarios).

Strand Properties

Taloyhteisöjen hallintaa käsittelevä laki on nimeltä Ley de propiedad horizontal eli LPHLisäksi joillakin alueilla, kuten Andalusiassa ja Kataloniassa, on LPH-lakia täydentäviä omia normeja.

Uusi taloyhteisö rekisteröidään kiinteistörekisteriin (Registro de propiedad). Perustamisvaiheessa taloyhteisölle laaditaan säännöt, jotka tallennetaan kiinteistörekisteriin, josta sen voi tilata nähtäväksi. Sen lisäksi niitä säilytetään taloyhteisön tai isännöitsijän toimistolla.

Hallitus ja presidentti valitaan asukkaiden joukosta

Uusi taloyhteisö muodostetaan perustavassa kokouksessa, jossa nimitetään myös hallitus eli junta de propietarios. Hallituksessa on minimissään oltava kolme ja enintään 12 jäsentä. Näistä valitaan hallitukselle puheenjohtaja eli presidente de la junta de propietarios ja sihteeri.

Espanjalaiseen taloyhteisöön kuuluvat olennaisina osina myös taloyhteisönkokous eli junta de vecinos tai propietarios ja isännöitsijä eli administrador de fincas.

Ylin päättävä elin on yhteisökokous, joka on järjestettävä vähintään kerran vuodessa, minkä lisäksi ylimääräisiä kokouksia voi olla tarpeen mukaan.

Yhteisökokous korkein päättävä elin

Kokous päättää kaikista tärkeimmistä yhteisten tilojen ja palveluiden käyttöön, rakennuksen ylläpitoon ja korjauksiin liittyvistä asioista, tilinpäätösten ja talousarvioiden hyväksymisestä, vastikkeen määrästä ja niin edelleen. Myös isännöitsijän valinta tai vaihtaminen vaatii yhteisökokouksen hyväksynnän.

Isännöitsijän tehtävät Espanjassa liittyvät taloyhteisön taloushallintoon, kuten maksuliikenteen hoitamiseen ja yleiseen neuvonantoon taloyhteisön asioista. Isännöitsijä voi myös vastata taloyhteisön huollosta ja ylläpidosta.

ALKUPERÄINEN TEKSTI: Jukka Laurimo
KUVA: Shutterstock

Lue koko kattava juttu taloyhteisöjen toiminnasta kesä-heinäkuun 2023 Olé-lehdestä!

Lue digilehti Tilaa Olé-lehti0

Your Cart