Espanjan verottaja pyörtänyt sairaseläkeläisten jälkiverovaatimuksia

Espanjan verottaja pyörtänyt sairaseläkeläisten jälkiverovaatimuksia

Suomalaisten
sairaseläkeläisten jälkiverovaatimuksia koskevissa valitusprosesseissa on
menestytty, sillä Espanjan verohallinto on joutunut palauttamaan suomalaisille veroja
rangaistusmaksuineen takaisin.

Strand Properties

Lukuisat
suomalaiset sairaseläkeläiset ovat joutuneet Espanjassa viime vuosina
jälkiverotuksen kohteeksi. Málagassa toimivan InterLaki-toimiston juristi Marja-Leena Gutiérrez kertoo, että
joitakin jälkiverovaatimuksia on kuitenkin onnistuttu kumoamaan oikeusteitse.

InterLaki on
hoitanut suomalaiseläkeläisten jälkiverotusprosesseja eri puolella Espanjaa. Viime
aikoina Tribunal Económico Administrativo
-tuomioistuin on ratkaissut heidän laatimiaan valituksia.

– Koko ajan olemme olleet vakuuttuneita siitä, että jälkiverotukset tulisi kumota ja asiat ratkaista verovelvollisten eduksi, Gutiérrez summaa.

Espanjan verottaja on perustanut jälkiverovaatimuksensa väittämälle, etteivät suomalaisten sairaseläkkeet ole rinnastettavissa espanjalaisiin invalidez permanente absoluta -eläkkeisiin. Invalidez permanente absoluta merkitsee täyttä työkyvyttömyyttä ja se oikeuttaa usein mittaviin verohelpotuksiin henkilöverotuksessa. Mikäli eläkkeet eivät olisi rinnastettavissa toisiinsa, suomalaisille ei olisi samoja oikeuksia verohelpotuksiin kuin espanjalaisilla.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Mika Nuorva

Lue lisää sairaseläkeläisten jälkiverovaatimuksista ja suomalaisen sairaseläkeläisen kokemuksista Espanjassa toukokuun 2019 Olé-lehdestä.

Lue digilehti    Tilaa Olé-lehti0

Your Cart