Espanjan vuokralain uudistus torpedoitiin

Espanjan vuokralain uudistus torpedoitiin

Espanjan vuokralakiin kaavaillut muutokset jäädytettiin toistaiseksi. Uusi laki ehti olla voimassa vain 35 päivää.


Uusi vuokralaki torpattiin parlamenttikäsittelyssä.

Espanjan hallitus julkisti 14. joulukuuta lakitekstin, joka muutti muun muassa Espanjan vuokra- ja kiinteistölakeja. Koska Espanjan nykyisellä hallituksella ei ole hallitusenemmistöä, se tekee miltei kaikki lakimuutokset käyttäen pikasäädöksiä, jotka voivat muuttua parlamenttikäsittelyssä.

Vuokralakiin suunniteltuja säädöksiä onkin nyt muutettu. Tämä merkitsee sitä, että 23. tammikuuta alkaen kirjoitettavat vuokrasopimukset noudattavat hyvin pitkälti aiemman, ennen joulukuun 14. päivää voimassa olleen vuokralain pykäliä. Espanjan julkisten töiden ministeriö, Ministerio de Fomento, alkaa mahdollisesti valmistella uutta vuokra-asumista koskeavaa lakiehdotusta.

Joulukuun 2018 vuokralaki oli voimassa vain 35 päivää. Koska laki ei ehtinyt saada parlamentin vahvistusta, on mahdollista, että näinä päivinä solmittuja vuokrasopimuksia voidaan muokata niin, että ne noudattavat 23. tammikuuta alkaen voimassa olevaa vuokralakia.

Uudessa vuokralaissa esimerkiksi takuuvuokran määrä oli rajoitettu kahteen kuukauteen niin, ettei vuokraisäntä saanut pyytää vuokralaisilta yli kahden kuukauden takuuvuokrasummaa. Nyt tämä säädös on kaadettu niin, ettei takuuvuokrille ole määrätty konkreettista rajoitusta.

Myös pitkäaikaisten vuokrasopimusten kestoaikaa oli uudessa vuokralaissa kasvatettu viiteen vuoteen aiemman kolmen vuoden sijaan. Nyt vuokralaissa palattiin kuitenkin aiempaan kolmen vuoden kestoon. Vuokrasopimus solmitaan aina vuodeksi kerrallaan, ja vuokralaisella on oikeus uusia sopimus kolmen vuoden ajan.

Lomavuokrakäytössä olevien asuntojen suhteen palataan myös aiempaan lakisäädökseen. Joulukuiset lakimuutokset antoivat taloyhtiölle mahdollisuuden kieltää lomavuokrauksen yleiskokouksen 3/5 tekemällä päätöksellä. Nyt voimaan astuu aiempi säädös, jonka myötä lomavuokraus voidaan kieltää vain siinä tapauksessa, että yleiskokous on asiasta yksimielinen.

Asuntojen vuokrahintoihin ei ole myöskään ainakaan toistaiseksi tiedossa rajoituksia, vaikka hallitus niitä harkitsi.

TEKSTI: Anna Venejärvi
KUVA: Pixabay

Kiinnostaako Espanja? Ajantasaisin tieto Espanjassa asumisesta ja elämisestä löytyy uusimmasta Olé-lehdestä.

Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart