Eläketurvakeskuksen asiantuntija muistuttaa, että Espanjaan etätöihin lähtevän – sekä työntekijän että yrittäjän – on aina tehtävä siitä ilmoitus. A1-todistuksella voi todistaa kuuluvansa Suomen sosiaaliturvaan.

– Etätyö ulkomailla on tällä hetkellä todella pinnalla ja saamme paljon kysymyksiä siihen liittyen, kertoo Eläketurvakeskuksen Kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist.

Lundqvistin mukaan ulkomailla tehty etätyö rinnastuu työntekijän lähettämiseen ulkomaille. Ulkomailla etätöitä tekevään henkilöön sovelletaan siis samoja EU:n sosiaaliturvasäännöksiä kuin lähetettyyn työntekijään. 

Espanjan etätyöstä on aina ilmoitettava Eläketurvakeskukselle, joka välittää tiedot Kelaan. Ilmoitusvastuu on työnantajalla.

– Työnantajan tulee hakea työntekijälle A1-todistusta, Lundqvist sanoo.

Poikkeuksena ovat vain hyvin lyhyet jaksot.

– Parin päivän etätyölle todistusta ei tarvitse hakea, jollei Espanjassa sitä joku taho tai viranomainen vaadi.

Suomen sosiaaliturvassa korkeintaan 2 vuotta

A1-todistusta tarvitaan osoittamaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen etätöiden aikana. Se voidaan myöntää väliaikaiseen ulkomailla tehtävään työhön eli korkeintaan kahden vuoden pituiselle työjaksolle.

– Ilman todistusta työntekijä kuuluu EU-säännösten mukaan fyysisen työntekomaan eli Espanjan sosiaaliturvaan ja työnantajalle tulee maksuvelvollisuus lakisääteisistä sosiaalivakuutusmaksuista Espanjaan.

Eläketurvakeskus ratkaisee, myönnetäänkö henkilölle A-todistus. Jos se myönnetään, tieto menee Kelaan, joka lähettää S1-todistuksen. Sen esittämällä etäilijä pääsee Espanjassa paikallisen julkisen terveydenhoidon piiriin.

Kelan mukaan työntekijän pitää rekisteröidä tuo hoito-oikeustodistus kohdemaan sairausvakuutuslaitoksessa, jos työkomennuksen on tarkoitus kestää yli kuusi kuukautta. Lyhyemmälle etätyöjakson aikana saa akuuttia hoitoa maksutta eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, jonka saa Kelalta.

Myös yrittäjän on mahdollista lähteä niin sanottuna lähetettynä yrittäjänä etätöihin Espanjaan. Jos yrittäjä ei hae A1-todistusta, hänen tulee vakuuttaa yritystoimintansa Espanjassa, Espanjan lainsäädännön edellyttämällä tavalla, Lundqvist sanoo.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Shutterstock

Lue lisää Espanjan etätyöskentelyyn liittyvistä järjestelyistä marraskuun 2021 Olé-lehdestä!