#granadanmatka-arvonta

#granadanmatka-arvonta

#granadanmatka-arvonta         24.09.-29.09.2019

Arvonnan järjestäjä

S.I.Media
SL (y-tunnus: B-29440641), Calle Santa Gema, 15, 29640 Fuengirola, Málaga,
Espanja (jatkossa: Järjestäjä).

Arvonta
ei ole missään yhteydessä Instagramiin eikä Instagram sponsoroi, tue tai
järjestä tätä arvontaa. Arvonnan sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä
Instagram. Instagram ei ole vastuussa arvonnasta tai siihen liittyvistä
seikoista.

Arvonnan alkamis- ja päättymisajankohta

Arvonta alkaa tiistaina 24.9.  ja päättyy launtaina 28.09. klo 23.59 Espanjan aikaa.

Osallistumalla
kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistumiskelpoisuus

Osallistumiskelpoisuus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä luonnollisella henkilöllä lukuun ottamatta järjestäjän henkilökuntaa ja Järjestäjän henkilökunnan perheenjäseniä.

Osallistuminen

Osallistuaksesi
sinun tulee:

  1. Seuraa @olelehti instagramissa
  2. Tykkää tästä kuvasta
  3. Kommentoi tähän kuvaa kenen
    kanssa lähtisit matkalle

Kilpailuun
osallistuneiden kesken Järjestäjä arpoo yhden hengen lahjakortin Ole-lehden
jarjestämälle matkalle Granadaan ma 14.10., ti 22.10. tai ma 18.11.

Arvonta
suoritetaan manaataina 30.09. klo 12. Espanjan aikaa.

Arvonta-ajan
päätyttyä julkaisuja kommentteja ei oteta huomioon. Järjestäjä pidättää
oikeuden olla palkitsematta julkaisuja, jotka eivät täytä arvonnan ehtoja.

Arvontaan
osallistuminen on ilmaista. Palkintoa tai mahdollisia palkinnon korvikkeita ei
voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi vaihtaa toiseen. Palkinnon voi siirtää
toiselle henkilölle. Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa suostumuksen
Järjestäjälle mainita käyttäjätunnuksen Järjestäjän Instagram-aikajanalla.
Osallistuja voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ottamalla yhteyttä
Järjestäjään.

Järjestäjä
tiedottaa voittajalle voitosta henkilökohtaisesti lähettämällä hänelle
yksityisviestin Instagramin “Direct”-toiminnon kautta. Osallistumalla arvontaan
osallistuja hyväksyy tämän yhteydenottomuodon.

Jos
voittaja ei vastaa Järjestäjän lähettämiin yhteydenottoihin viiden (5) päivän
kuluessa  ensimmäisestä yhteydenotosta,
oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. Korvaavaa voittajaa koskee sama
näissä säännöissä määritelty menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei
ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Voittajalle toimitetaan palkinto Järjestäjän ja voittajan yhdessä erikseen sopimalla tavalla. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisessa aiheutuneesta mahdollisesta sekaannuksesta, joka johtuu voittajan antaman toimitusosoitteen virheellisyydestä.

Poissulkeminen arvonnasta

Jos osallistuja rikkoo näitä sääntöjä, järjestäjällä on oikeus sulkea henkilö pois arvonnasta ilman etukäteisvaroitusta. Arvonnasta suljetaan pois henkilöt, jotka käyttävät kiellettyjä apuvälineitä (esim. hakkerointiohjelmia, viruksia, troijalaisia jne.) tai hankkivat etua muulla tavalla arvonta-alustan järjestelmää manipuloimalla. Myös toisen henkilön puolesta osallistuva (tapahtuipa osallistuminen tämän henkilön tieten tai tietämättä) suljetaan pois arvonnasta. Lisäksi osallistuminen kilpailuyhdistysten, automaattisten palveluiden ja etenkin ammattimaisen kilpailupalvelun kautta on kielletty. Osallistujien kirjoittamien kommenttien sisällön tulee olla asianmukaisia ja kilpailun ohjeiden mukaisia. Järjestäjällä on oikeus poistaa asiattomat kommentit välittömästi.

Arvonnan ennenaikainen päättäminen

Järjestäjä
pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa
ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. Järjestäjä käyttää tätä
mahdollisuutta erityisesti, jos arvontaa ei voida toteuttaa asianmukaisesti
teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai
laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä
ei vastaa osallistumisista, jotka eivät ole teknisistä syistä tulleet perille.
Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä
kuluista eikä muista

palkinnon
hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai
väitetään aiheutuneen osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta
tai sen käyttämisestä. Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu
näissä säännöissä mainitun palkinnon määrään ja arvoon.

Näiden osallistumisehtojen muuttaminen

Järjestäjä
pidättää itsellään oikeuden muuttaa osallistumisehtoja milloin tahansa ja ilman
ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Osallistumissääntöjen voimassa
oleva versio on luettavissa osoitteessa www.olekustannus.com

Valitukset

Arvonnan
toteutusta koskevat valitukset arvontatietoineen tulee osoittaa järjestäjälle
10 päivän kuluessa valituksen syyn selviämisen jälkeen kirjallisena seuraavaan
osoitteeseen:  administracion@olenet.es.
Puhelimitse annettuja tai myöhästyneitä valituksia ei käsitellä.

Tietosuoja

Järjestäjä
kerää ja käsittelee osallistujien antamia yhteystietoja arvonnan
suorittamiseksi sekä arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Annettuja
henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta eteenpäin
kolmansille osapuolille. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti
arvonnan päätyttyä.

0

Your Cart