Haaveena muutto Espanjaan? – Selvitä ajoissa muuttoon liittyvät käytännön asiat

Haaveena muutto Espanjaan? – Selvitä ajoissa muuttoon liittyvät käytännön asiat

Eläkeläisen kohdalla Espanjaan muuttoon liittyvä avainkysymys on, onko muutto tilapäinen vai vakinainen.

Monet suomalaiseläkeläiset unelmoivat Espanjassa asumisesta eläkevuosinaan, joko osa-aikaisesti tai ympärivuotisesti. Se, muuttaako eläkeläinen ulkomaille vakinaisesti vai oleileeko hän kohteessa vain tilapäisesti, onkin merkittävä olosuhde-ero, joka muuttajan tulee huomioida.

Suomalaisella on oikeus oleskella Espanjassa kolme kuukautta ilman muita edellytyksiä tai muodollisuuksia kuin se, että mukana on voimassa oleva henkilökortti tai passi. Ilmoitusvelvollisuutta ei Espanjan viranomaisille tällöin ole, vaikka kolmen kuukauden oleskelu toistuisi joka talvi.

EU-kansalainen voi asua toisessa EU- tai ETA-maassa jos hänellä on kattava sairausvakuutus ja hän voi osoittaa, että omaa uudessa asuinmaassa riittävät tulot, jotta ei tarvitse toimeentulotukea.

Riittävänä pidettyä kiinteää euromäärää ei ole vahvistettu, mutta Espanjan kansallispoliisi pitää alarajana tuloja, jotka maassa oikeuttaisivat kansaneläkkeeseen. Tarkka määrä löytyy vuosittain valtionbudjetista.

Kelaan on tehtävä ilmoitus kolme kuukautta ylittävästä ulkomaan oleskelusta.

Tulolähteensä voi todistaa esimerkiksi tiliotteilla tai eläkelaskelmilla. Todistusta tuloista vaaditaan siinä vaiheessa, kun henkilö kirjautuu Espanjan kansallispoliisin ulkomaalaisrekisteriin. Myös Kelaan on tehtävä ilmoitus kolme kuukautta ylittävästä ulkomaan oleskelusta.

Niin sanottu ”puolen vuoden sääntö” koskee puolestaan etupäässä ulkomaille lähtijän sosiaaliturva-asioita. Silloin kun Espanjassa oleskelua kertyy alle puoli vuotta, henkilö pysyy Suomen verotuksen ja sosiaaliturvan piirissä. Suomen sosiaaliturvalainsäädäntö on kuitenkin uudistuksen alla, eli tilanteeseen voi tulla lähiaikoina muutoksia.

TEKSTI: Ulla Wallinsalo
KUVA: Shuttertock

Lue lisää eläkeläisen tilapäisen ja vakituisen Espanjassa asumisen eroista, kansan- ja takuueläkkeen maksamisesta ulkomaille sekä virallisen kotikunnan merkityksestä marraskuun 2018 Olé-lehdestä.

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart