Myös Espanjan ulkomaalaisresidentit voivat tehdä testamento vital -hoitotestamentin.

Hoitotestamentin (espanjaksi testamento vital) on tehnyt kansallisen Registro Nacional de Instrucciones Previas -rekisterin mukaan noin 220 000 Espanjan kansalaista. Espanjan ulkomaalaisresidenteistä 28 300 on rekisteröinyt hoitotestamenttinsa. Vaikka hoitotestamenttien määrä asukaslukuun suhteutettuna on vieläkin alhainen, testamento vital on yleistymässä kaikkialla Espanjassa.

Hoitotestamenttiin kirjataan hoitotahto niiden tilanteiden varalta, joissa henkilö ei pysty itse sanallisesti – esimerkiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden seurauksena – ilmaisemaan tahtoaan. Testamentti koskee tavallisesti paitsi hoitotoimenpiteitä henkilön elinaikana, myös sitä, mitä hänen ruumiilleen tapahtuu kuoleman jälkeen.

Hoitotestamentin nimitys voi vaihdella hieman itsehallintoalueittain, ja joillakin Espanjan alueilla dokumentti tunnetaankin nimillä documento de voluntades anticipadas, manifestaciones anticipadas de voluntad ja declaración de voluntad vital anticipada. Myös hoitotestamenttien laatimista koskevat säädökset ja vaatimukset vaihtelevat hieman alueittain.

Hoitotestamenttien laatimista ja virallistamista on kontrolloitu Espanjassa kansallisella tasolla vuodesta 2002 alkaen, jolloin käyttöön otettiin Ley de Autonomía del Paciente -laki (laki potilaan itsemääräämisoikeudesta). Lain pohjalta jokainen itsehallintoalue perusti oman hoitotestamenttirekisterinsä, johon testamento vital onkin hyvä rekisteröidä.

TEKSTI: Anna Venejärvi
KUVA: Shutterstock

Lue lisää hoitotestamentista ja sen laatimisesta Espanjassa huhtikuun 2018 Olé-lehdestä!