Suomen sosiaaliturvaa leikataan Espanjassa oleskelevilta

Suomen sosiaaliturvaa leikataan Espanjassa oleskelevilta

Kela rajoittaa yli 6 kuukautta ulkomailla oleskelevien henkilöiden pääsyä etuuksiin.


Tilapäisen ulkomailla oleskelun raja laskee vuodesta puoleen vuoteen. Raja vaikuttaa muun muassa lapsilisiin.

Suomen eduskunta hyväksyi joulukuussa lain, joka muuttaa Espanjassa oleskelevien suomalaisten oikeuteen saada Kelan etuuksia. Laki astuu voimaan 1. huhtikuuta.

Suurin muutos on se, että aiemmin tilapäisen ulkomailla oleskelun aikaraja oli vuoden, mutta vastaisuudessa se lyhenee kuuteen kuukauteen.

Pääsääntö on, että vain niillä, joiden ulkomailla oleskelun katsotaan olevan tilapäistä, on oikeus saada asumisperusteisia etuuksia. Näihin etuuksiin kuuluvat esimerkiksi sairausvakuutuksen etuudet, lapsilisä, yleistä asumistuki ja Kelan eläkkeet.

Puolen vuoden aikaraja koskee Kela-etuuksia, kuten sairausvakuutuksen etuuksia, lapsilisiä, yleistä asumistukea ja Kelan eläkkeitä.

Toisin sanoen ennen Kela on voinut maksaa esimerkiksi lapsilisää Espanjassa asuvalle perheelle korkeintaan vuoden ajan. Nyt maksimiaika on puoli vuotta.

Lainsäädännön muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tiettyihin erityisryhmiin, kuten opiskelijoihin. Ulkomailla päätoimisesti opiskeleva säilyttää oikeuden etuuksiin opintojensa ajan kuten tähänkin asti.

Suomesta lähetettynä työntekijänä Espanjassa työskentelevillä aikaraja on viisi vuotta, kun ennen erityisryhmiin kuuluva on voinut säilyttää oikeuden Kelan sosiaaliturvaan jopa 10 vuoden ajan.

Kela muistuttaa tiedotteessaan, että ulkomaille lähtevän etuudensaajan tulee ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan aina etukäteen, jotta Kela voi selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun.

Lyhytkin oleskelu Espanjassa voi katkaista oikeuden Suomen sosiaalietuuksiin Suomesta. Toisessa EU-maassa eli esimerkiksi Espanjassa työskentelevä ei voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, vaikka oleskelu kestäisi Kelan tilapäiseksi katsoman jakson eli alle kuusi kuukautta. Työntekijä kuuluu aina työskentelymaan sosiaaliturvaan, oli työsuhteen kesto mikä tahansa.

Sosiaaliturvaan kuulumisesta ei enää erillisiä päätöksiä

Kelan ei huhtikuun jälkeen anna enää automaattisesti erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomesta muuttaessa tai saavuttaessa, vaan oikeus selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua.

Ulkomailta palaava, joka ei ulkomailla ollessaan ole ollut oikeutettu Kelan sosiaaliturvaan, saa tavallisesti oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin, kun hänen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti ja hän ilmoittaa paluustaan Kelaan.

Hallitus sanoi esityksessään, jonka eduskunta hyväksyi joulukuussa, että asumisperusteisia sosiaaliturvaetuuksia koskevan lainsäädäntöä oli aika tarkastella uudelleen, koska kansainvälinen liikkuvuus on lisääntynyt, EU-lainsäädäntö muuttunut ja työelämä on muuttunut.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Pixabay

Kiinnostaako Espanja? Ajantasaisin tieto Espanjassa asumisesta ja elämisestä löytyy uusimmasta Olé-lehdestä.

Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart