Koronakriisi toi Espanjaan uuden etätyölain

Koronakriisi toi Espanjaan uuden etätyölain

Espanjassa astui lokakuussa voimaan uusi etätyötä koskeva säädös.

Koska etätyö, tuttavallisesti teletrabajo, on yleistynyt valtavasti koronapandemian vuoksi, Espanjan hallitus on säätänyt siitä oman lakinsa. Laki tai oikeammin säädös on viralliselta nimeltään El Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, mutta mediat ovat ristineet sen nimellä “ley del teletrabajo”.

Strand Properties

Uusi etätyölaki koskee säännöllistä etätyötä, joksi se luetaan, jos etätyö kestää yhtäjaksoisesti ainakin kolme kuukautta ja käsittää vähintään 30 prosenttia työntekijän työsopimuksessa sovitusta työajasta.

Uusi etätyölaki koskee säännöllistä etätyötä.

40 viikkotunnin sopimuksissa tämä tarkoittaa, että jos etätyötä tehdään yli 1,5 työpäivänä viikossa, työnantajan ja työntekijän on solmittava siitä erillinen, kirjallinen sopimus.

Etätyölain tarkoitus on ennaltaehkäistä yrittäjien hyötymistä työntekijöiden etätöihin määräämisestä. Laissa mainitaankin erikseen, että mikäli yritys velvoittaa työntekijän etätyöhön, tälle on myös korvattava siitä aiheutuvat kustannukset ja annettava tämän käyttöön tarvittavat työvälineet sekä kustannettava niiden mahdollisesti tarvitsema huolto.

Vapaaehtoisuus lain ydin

Etätyön on uuden lain mukaan oltava vapaaehtoista sekä yritykselle että työntekijälle. Yritys ei siis voi esimerkiksi säästää koronaturvatoimissa tai liiketilan vuokrassa sulkemalla toimitilojaan ja määräämällä työntekijöitään kotihommiin. Sen enempää työntekijäkään ei voi yksipuolisesti ilmoittaa siirtävänsä työpistettään kotiin.

Säädös mainitsee myös erikseen, että kummallakin sopimusosapuolella on haluttaessaan mahdollisuus perääntyä sovitusta etätyöstä.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Shutterstock

Lue koko juttu Espanjan uudesta etätyölaista marraskuun 2020 Olé-lehdestä!

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti0

Your Cart