Lastensuojelun suosituksista raamit lapsiperheen arkeen Espanjassa

Lastensuojelun suosituksista raamit lapsiperheen arkeen Espanjassa

Espanjassa lapsiperheiden arkeen liittyy erilaisia suosituksia ja sääntöjä, joita myös ulkomaalaisten perheiden odotetaan noudattavan.

Siinä, missä Suomessa lapset esimerkiksi kulkevat kouluun ja takaisin
kotiin yksin jo pieninä, Espanjassa tämä ei ole yleistä. Poliisi ja
sosiaalitoimi voivat puuttua yksin koulumatkaa taittavien lasten tilanteeseen.

Strand Properties

Vaikka koulumatkoista tai kotiintuloajoista ei ole säädetty Espanjassa lakeja, sosiaalitoimi työskentelee tiettyjen virallisten suositusten pohjalta.

Suositusten mukaan esimerkiksi alle 12-vuotiasta ei tulisi päästää koulutielle yksin. Tämän ikäisen lapsen voi suositusten mukaan jättää yksin kotiin enimmillään kahdeksi tunniksi, mutta lapsen käytössä on oltava puhelin, jolla lapsi voi hädän hetkellä hälyttää apua.

Suositusten mukaan esimerkiksi alle 12-vuotiasta ei tulisi päästää koulutielle yksin.

– Kun saamme lastensuojeluilmoituksen, velvollisuutemme on toki tarkistaa, minkälaiset lapsen elinolosuhteet ovat tämän ikään nähden ja onko syytä huoleen. Otamme yhteyttä vanhempiin ja keskustelemme heidän kanssaan. Tämä ei kuitenkaan välttämättä johda toimenpiteisiin, kertoo Fuengirolan kaupungin sosiaalityöntekijä Maria José Cano.

Perusohjeet on julkaissut lastensuojelusta määräävä instanssi, eli
Andalusian tapauksessa Junta de Andalucía.
Niiden mukaan kartoitetaan
mahdolliset lastensuojelun riskitapaukset. Espanjassa lastensuojelun kompetenssit
on annettu aluehallituksille, jotka taas ovat osittain delegoineet ne
kaupungintalojen sosiaalitoimille.

Cano neuvoo suomalaisia perheitä noudattamaan Espanjassa ollessaan maan suosituksia.

– Lapsille annetaan Suomessa ilmeisesti enemmän vastuuta kuin mihin Espanjassa on totuttu. Espanjan suositusten mukaan 7–8-vuotias koululainen ei ole kypsä kulkemaan kodin ulkopuolella ilman aikuisen seuraa. Hänellä ei katsota olevan riittävää reaktiokykyä, jos jotain tapahtuu.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Mika Nuorva

Lue lisää lapsia koskevista suosituksista ja lastensuojelusta Espanjassa elokuun 2019 Olé-lehdestä.

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti0

Your Cart