Olé-lehden elinkustannuskysely paljastaa, että suurimman osan asumiskulut Espanjassa ovat alle 600 euroa kuukaudessa. Yhdeksällä kymmenestä välttämättömät kokonaismenot ovat pienemmät kuin Suomessa.
Espanjassa elämisen kulut

Olé-lehti järjesti marraskuussa verkkokyselyn suomalaisten elinkustannuksista Espanjassa. Suurennuslasin alla olivat etenkin asumiskulut. 

Kysely, johon saapui 270 vastausta, kertoo monen suomalaisen asuvan Espanjassa varsin edullisesti. Kolmannes kaikista vastaajista kertoo, että heidän taloutensa kiinteät kuukausittaiset asuinkulut ovat alle 400 euroa kuukaudessa. 

Noin neljännes vastanneista kertoo taloutensa asumiskulujen olevan Espanjassa 600–799 euroa. Viidennes vastanneista käyttää asumiseen 400–599 euroa kuukaudessa. 

Harva, vain yhdeksän prosenttia, vastanneista käytti asumiseen yli tuhat euroa kuukaudessa.

Espanjan ruokakulut edullisemmat

Lähes kolme neljästä vastaajasta kertoo kiinteiden kuukausittaisten asumiskulujensa olevan Suomessa kalliimmat kuin Espanjassa. Neljännes kuluttaa Suomessa 200–399 euroa enemmän ja viidennes 400–699 euroa enemmän. Osalla menee Suomessa yli tuhatkin euroa enemmän.

Kun kysytään talouden kaikkia välttämättömiä menoja – mukaan luettuna asuminen, ruoka ja liikkuminen –, puntari painuu entistä syvemmälle Suomen suuntaan. 90 prosenttia vastaajista arvioi välttämättömyysmenojensa olevan Suomessa suuremmat kuin Espanjassa. Ruoka on kuluerä, jossa suomalaiset kokevat eniten säästävänsä Espanjassa. Lähes kaksi kolmesta kertoo suurimman säästön tulevan juuri ruokakuluissa.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Shutterstock

LUE TAMMIKUUN 2022 OLÉ-LEHDESTÄ LISÄÄ KYSELYN TULOKSISTA, MUUN MUASSA VUOKRAKULUJEN ALUEELLISISTA EROISTA!