Mitä Espanjaan muutto vaatii?

Mitä Espanjaan muutto vaatii?

Suomesta Espanjaan muuttavan on hoidettava monta toimenpidettä eri virastoissa.

Vaikka EU:n vapaa liikkuvuus tekee maasta toiseen siirtymisen mutkattomammaksi, pysyvämpi asettuminen toiseen maahan vaatii monia toimia.

Strand Properties

Digi- ja väestötietovirastoon on tehtävä ilmoitus aina vakituisen osoitteen vaihtuessa sekä silloin, kun oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta.

Pysyvän muuton aikarajat vaihtelevat. Esimerkiksi Kela pitää pysyvän maastamuuton aikarajana kuutta kuukautta. Jos saat etuuksia, lyhemmistäkin oleskelujaksoista Espanjassa on tehtävä itse ilmoitus Kelaan.

Verottajallekin on ilmoitettava pysyvästä muutosta. Suomesta ulkomaille lähtevän verotukseen vaikuttavat kuitenkin muutkin seikat kuin ulkomailla oleskelun kesto.

Espanjaan on rekisteröidyttävä

Ensimmäiset kolme kuukautta Espanjassa voi oleskella turistina eli rekisteröitymättä. Sen jälkeen pitäisi lain mukaan ilmoittautua Espanjan kansallispoliisin (policía nacional) ulkomaalaisrekisteriin.

Fyysisesti poliisilaitoksella tehtävästä rekisteröitymisestä saa todisteeksi vihreän kortin (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión). Sitä varten hakijan on todistettava, että kuuluu Espanjan sosiaaliturvaan (esimerkiksi työskentelyn kautta) tai edelleen Suomen sosiaaliturvaan (esimerkiksi opiskelijat). Vaihtoehtoisesti voi näyttää tiliotteella tulevansa toimeen itsenäisesti ja esittää todistuksen yksityisestä sairasvakuutuksesta.

Vihreässä residencia-kortissa käy ilmi myös NIE (número identidad de extranjero) -numero eli niin sanottu ulkomaalaisen henkilötunnus. NIE-numeroa tarvitaan moneen eri toimenpiteeseen, kuten auton tai asunnon ostoon, ja joillakin voi olla se jo ennestään. Jos sitä ei ole, virkailija antaa sen ulkomaalaisrekisteröinnin yhteydessä.

Residencia permantente eli pysyvää asuinlupaa voi hakea kansallispoliisilta viiden asumisvuoden jälkeen.

Vakituisen kotipaikkansa Espanjaan siirtävien tulee myös kirjautua uuden kotikaupunkinsaasukkaaksi kaupungintalolla (empadronamiento). Se tuo erilaisia etuja.

Osaksi uuden asuinmaan järjestelmää

Espanjaan asettuvat tarvitsevat myös paikallisen sairaanhoitokortin (tarjeta sanitaria). Sitä haetaan oman alueen terveyskeskuksesta. Sen saamiseksi tarvitaan muun muassa kaupungin asukastodistus ja sosiaaliturvanumero, joka puolestaan haetaan sosiaaliturvatoimistosta (oficina de Seguridad Social).

Sosiaaliturva ei kuitenkaan ole Espanjassa asumisperusteinen, vaan siihen kuulumiseksi vaaditaan esimerkiksi työpaikkaa, yrittäjyyttä tai perheenjäsenyyttä. Poikkeuksena ovat eläkeläiset, jotka voivat hakea pääsyä Espanjan terveydenhoidon piiriin Kelan S1-hoito-oikeustodistuksella.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Shutterstock

Lue Espanjaan muuttamisesta lisää syyskuun 2021 Olé-lehdestä!

Lue digilehti Tilaa Olé-lehti0

Your Cart