Espanjassa astui tämän vuoden alussa voimaan uusi laki, joka mullistaa lemmikkien oikeudellisen aseman perheissä ja tuo monia muutoksia niiden omistamiseen, tunnistamiseen ja kauppaan.
Lemmikin oikeudellinen asema muuttuu Espanjassa radikaalisti uuden lain myötä.

Seuraeläimet ovat uuden lain mukaan tuntevia olentoja pikemminkin kuin haltijansa omaisuutta, ja oikeudellisesti niistä tuli osa perhettä. Yksi uutuuksista on koirille, kissoille ja vastaaville seuraeläimille pakollinen henkilötunnus ja -asiakirja, jossa on niitä koskevia tietoja, kuten nimi ja rokotus- ja hoitohistoria. Kansallisen lemmikkirekisterin ja eläinten oman DNI:n lopullinen muoto on avoinna, mutta todennäköisesti kyse on digitaalisesta asiakirjasta, jonka myöntäminen jää itsehallintoalueiden vastuulle.
Omistajuuteen tulee muutos myös sikäli, että ennen lemmikin, kuten koiran tai kissan, hankintaa on jatkossa suoritettava verkkokurssi. Kotieläimen yksin jättämiselle on nyt tarkat aikarajat, joka esimerkiksi koirien tapauksessa on 24 tuntia. Omistajilta edellytetään myös kodin ulkopuolella liikkuvien eläinten sterilisointia tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.
Myös kaupankäynti lemmikeillä muuttuu, sillä jatkossa niitä voi kaupata vain ammattilainen, eikä eläimiä voi pitää esillä myyntitarkoituksessa esimerkiksi lemmikkieläinkaupoissa.

Laki puuttuu kotieläinten hylkäämiseen ja lopettamiseen

Kotieläinten hylkääminen on Espanjassa melko yleistä, ja uusi laki puuttuu myös tähän. Hylätyt eläimet tulee ensisijaisesti palauttaa niiden omistajille, eikä niitä enää lopeteta. Jos eläintä on kohdeltu kaltoin, se tulee palauttaa viranomaisille.
Lemmikkejä ei voi jatkossa lopettaa tai uhrata pelkästään omistajan tarpeiden tai mielihalujen mukaan, vaan siihen tarvitaan eläinlääkärin päätös tiettyjen kriteerien perusteella. Myös koulutukseen tulee muutoksia, sillä tiettyjen väkivaltaisten välineiden, kuten kuristuspantojen käyttö on jatkossa kiellettyä.
Uudet normit muuttavat jopa asuntolainalainsäädäntöä, sillä aikaisemmin lemmikit ja kotieläimet muodostivat osan lainoitettavaa kiinteistöä, mutta nyt ne jäävät lainajärjestelyn ulkopuolelle. Jatkossa niitä ei maksuhäiriöiden tapauksessa ulosmitata muun omaisuuden tavoin.

Laki eurooppalaisittain miltei ainutlaatuinen

Avioerotapauksissa lemmikkien hoitovelvollisuus voidaan jakaa, ja tuomarit voivat määrätä myös ylläpitokustannusten jakamisesta. Lemmikeillä on nyt merkitystä myös lasten huoltajuuden ratkaisemisessa. Jos toinen puolisoista käyttää väkivaltaa tai sen uhkaa eläimiä kohtaan, tämä saatetaan ottaa huomioon huoltajuusasioissa.
Uusi eläintensuojelulaki kieltää jatkossa villieläinten käytön sirkuksissa, minkkien tarhauksen ja kukkotappelut, joka samalla lopettaa lajin harrastuksen Kanariansaarilla ja Andalusiassa. Sakot lain rikkomisesta ovat korkeita, jopa 600 000 euroa.
Härkätaisteluja uusi lainsäädäntö ei koske.
Ensimmäisen vastaavan lainsäädännön laati Itävalta vuonna 1986. Espanjan sisällä Katalonia ennätti asialle vuonna 2006.
Suomessa lemmikeillä ei ole vastaavaa oikeudellista asemaa.

en_USEnglish