Espanjassa asuvien suomalaiseläkeläisten kannattaa varautua verotuksen muutoksiin.

Espanjan ja Suomen välinen uusi verotussopimus astui voimaan 1. tammikuuta 2019. Uuden sopimuksen myötä Suomi sai verotusoikeuden yksityissektoreiden eläkkeisiin.

Aiemman verosopimuksen nojalla Suomi sai verottaa Espanjassa yleisesti verovelvollisilta suomalaiseläkeläisiltä ainoastaan julkisen sektorin eläkkeitä. Julkisen sektorin eläkkeiden verotus pysyykin ennallaan.

Espanjassa yleisesti verovelvollisten, yksityistä eläkettä Suomesta nauttivien suomalaiseläkeläisten verotus muuttuu kuitenkin radikaalisti. Täysin poikkeuksellisesti muihin kansainvälisiin sopimuksiin verrattuna asuinvaltio, eli Espanja, ei poista kaksinkertaista verotusta, vaan sen tulee tekemään Suomi niin sanottua käänteistä hyvitysmenetelmää käyttäen. Tämä tarkoittaa, että Suomesta maksettava eläke verotetaan asuinmaassa, eli Espanjassa, mutta maksajamaa, eli Suomi, pidättää oikeuden verottaa mahdollisen erotuksen, joka maiden tuloverojen välillä on.

Suomalaiset Espanjassa asuvat eläkeläiset joutuvat tulevaisuudessa tekemään veroilmoituksen kahteen maahan. Uusi verosopimus sisältää kuitenkin kolmen vuoden siirtymäajan. Mikäli eläkeläinen maksaa jo tuloveroa Suomen eläkkeestään Espanjassa, tämän ei ennen vuotta 2022 tarvitse maksaa veroa eläkkeestään Suomeen.

Tilanne on toinen, mikäli suomalaiseläkeläinen ei pyydettäessä voi näyttää toteen maksavansa Suomesta saatavasta eläkkeestään tuloveroa Espanjaan.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Olé arkisto

Lue lisää uudesta verosopimuksesta ja sen vaikutuksista suomalaisiin Espanjassa tammikuun 2019 Olé-lehdestä.

    

en_USEnglish