Perintöasiat kuntoon Espanjassa – testamentti avainasemassa

Perintöasiat kuntoon Espanjassa – testamentti avainasemassa

Suomen ja Espanjan perhevarallisuuslainsäädännöissä on isoja eroja.

Testamentti Espanjassa
Saattaa olla aiheellista tehdä testamentti, jos omistaa kiinteää omaisuutta Espanjassa.

Espanjassa asuvan kannattaa ottaa Espanjassa perintölainsäädännöstä hyvissä ajoin selvää perinnön järjestämiseksi halutulla tavalla. Testamentti voi olla tässä prosessissa avainasemassa.

Espanjassa vakituisesti asuvan henkilön perimykseen sovelletaan aina ensisijaisesti Espanjan lakia. EU:n perintöasetuksen mukaan perittävä voi tosin testamentissaan määrätä kansalaisuusvaltionsa lain sovellettavaksi perimykseensä.

Perimykseen sovellettavan lain mukaan ratkaistaan esimerkiksi perimysjärjestystä, perintöosuuksien suuruuksia, lakiosia sekä jäämistöön kuuluvan omaisuuden hallinta- ja käyttöoikeutta koskevat kysymykset.

Suomen perimykseen sovellettava laki on Perintökaari. Espanjassa perimykseen sovellettava laki on vastaavasti niin sanottu Código Civil. Sekä Perintökaaren että Código Civilin mukaan rintaperilliset (lapset ja heidän suoraan alempaa polvea olevat perillisensä) ovat ensisijaisia perillisiä. Rintaperillisten lakiosat lasketaan kuitenkin eri tavalla.

Perimysjärjestys Suomessa ja Espanjassa poikkeaa muiden kuin rintaperillisten osalta. Tärkeä ero liittyy esimerkiksi lesken asemaan. Suomen Perintökaaren mukaan leski on perimysjärjestyksessä toinen rintaperillisten jälkeen. Ellei rintaperillisiä ole, leski perii lähtökohtaisesti puolisonsa yksin).

Código Civilin mukaan leski on puolestaan perimysjärjestyksessä vasta kolmantena perittävän suoraan ylempää polvea olevien perillisten, eli vanhempien ja isovanhempien, jälkeen. Joidenkin Espanjan autonomisten alueiden lainsäädännön mukaan leski voi tosin olla perimysjärjestyksessä jo toisena.

Puolisoiden kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että lesken asemaan Espanjassa vaikuttaa sekä aviovarallisuus- että perintölainsäädäntö.

TEKSTI: Marja-Leena Gutiérrez
KUVA: Shutterstock

Lue lisää perintölainsäädännöstä ja muista perimisjärjestykseen liittyvistä asioista joulukuun 2017 Olé-lehdestä.

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart