Sähkön ostaminen ja kuluttaminen muutti muotoaan

Sähkön ostaminen ja kuluttaminen muutti muotoaan

Sähkön kulutuksen uudet aikavyöhykkeet.

Kolmen hintavyöhykkeen malli, mahdollisuus kahteen vuorokausittain vaihtelevaan liittymätehoon ja uusi laskumalli. 

Uusi sähkölasku toi porrastetun hinnoittelun miljoonille kuluttajille.

Strand Properties

Espanjassa otettiin kesäkuun alussa käyttöön yksi suurimmista muutoksista sähkömarkkinoilla vuosikausiin. Vaikka muutoksia tuli paljon, kuluttajan ei silti välttämättä tarvitse tehdä mitään, sillä uudistusta sovelletaan olemassa oleviin sähkösopimuksiin automaattisesti.

Hallitus pyrkii muutoksilla houkuttelemaan kuluttajia aktiivisiksi sähkön käyttäjiksi. Taustalla on tulossa oleva vihreä siirtymä ja esimerkiksi sähköautojen yleistyminen. 

Muutoksilla pyritään jakamaan kulutusta nykyistä tasaisemmin ympäri vuorokauden, mikä tarkoittaa tulevaisuudessa pienempiä investointeja kysyntäpiikkien kattamiseen.

Sähkösopimuksesta riippuen asiakkaat jäivät erilaiseen asemaan. Kaikki noin 10 miljoonaa säädellyllä markkinalla olevaa asiakasta siirtyvät uuteen laskutusmalliin, mutta vapaalla markkinalla tilanne on toinen.

Näiden noin yhdeksäntoista miljoonan asiakkaan osalta sähköyhtiö voi vapaasti päättää sovelletaanko uutta vai entistä mallia. Lopullinen tilanne selviää usein esimerkiksi kiinteän sopimusjakson päätyttyä.

Kolme hintavyöhykettä

Uudessa laskutustavassa suurin muutos on kolmeen päivittäiseen hintavyöhykkeeseen siirtyminen. Kulutetun sähkön hinta riippuu jatkossa kellonajasta. 

Kallein aikavyöhyke on nimeltään punta, ja se on voimassa kello 10-14 ja 18-22. Keskihintainen vyöhyke (llano) on aamuisin kello 8-10 ja iltaisin 14-18 ja 22-24. Halvinta sähkö on keskiyön ja aamukahdeksan välillä. Tätä vyöhykettä kutsutaan nimellä valle, jota sovelletaan myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä.

Toinen kesäkuussa voimaan tullut muutos on mahdollisuus tilata kaksi vuorokaudenajoittain vaihtelevaa sähkötehoa (potencia contratada). Toisin sanoen sähköliittymän teho voi vaihdella joka päivä sähkön hintavyöhykkeen perusteella. Käytännössä tehoa voi muuttaa kahden kalleimman ja halvimman vyöhykkeen välillä. Tässä on ajateltu ensisijaisesti sähköautoilijoita, jotka voivat nostaa liittymän tehoa auton yöaikaista lataamista varten.

Suuria muutoksia sähkön hintaan ei uudistuksen odoteta tuovan. Suurimpia voittajia ovat nykyiset tai tulevat sähköauton omistajat, jotka voivat halvan yöaikaisen sähkön ansiosta säästää jopa 300 euroa vuodessa. 

Kuluttajajärjestöt arvioivat, että tavallisilla kotitalouksilla voi olla vaikeuksia saada suuria säästöjä aikaan kulutusta siirtämällä. Helpointa monille on kulutuksen siirto viikonloppuihin. Sähkön kulutus on vain pieni osa sähkölaskua, joka koostuu sen lisäksi siirtomaksuista, veroista ja muista kiinteistä eristä.

Uusi laskumalli

Uudistuksen myötä myös sähkölaskut muuttavat muotoaan. Nyt niissä on oltava tietoa kulutuksesta eri hintavyöhykkeillä. Entistä selvemmäksi laskua ei ole saatu tälläkään yrityksellä, sillä tietoa on kahdelle sivulle sovitettu jopa enemmän kuin aikaisemmin. 

Kyselytutkimusten mukaan jopa 77 prosenttia espanjalaisista ei tiedä oman sähköyhtiönsä nimeä tai sitä, onko sopimus tehty vapaan tai säädellyn markkinan puolelle. Sähkölaskussa on oltava sähköyhtiön nimi ja tiedot. Säädellyn sähkötariffin tunnus on PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Säädellyn markkinan kaupallistajia on kahdeksan. Ne kuuluvat samoihin yritysryhmiin, jotka operoivat myös vapaan markkinan puolella.0

Your Cart