Sofia-opisto tuo suomalaiset korkeakouluopinnot Espanjaan

Sofia-opisto tuo suomalaiset korkeakouluopinnot Espanjaan

Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa tehty sopimus mahdollistaa tavoitteelliset akateemiset opinnot Aurinkorannikolla.
Sofia-opisto vahvistaa yhteistyötään Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa.

– Tämä on pieni askel Sofia-opistolle, mutta toivottavasti suuri askel suomalaisyhteisölle, sanoo Fuengirolassa toimivan opiston toiminnanjohtaja Sari Savolainen.
Ensi syyskuusta alkaen Sofia-opistolla on mahdollista opiskella tavoitteellisesti akateemisia opintoja niin kasvatustieteiden, kauppatieteiden kuin psykologian alalla.
Sofia solmi asiasta sopimuksen Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa maaliskuun lopussa.

Strand Properties

Opintopisteistä suuri hyöty tulevaisuudessa

Avoimen yliopiston opintoja opiskellaan lähiopetuksena opettajan ohjauksessa. Tutkintoon johtavaa koulutusta Sofia ei voi järjestää.
Savolaisen mukaan tavoitteena on, että opiskelija tekee niin paljon opintopisteitä, että voi hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Vaadittu pistemäärä vaihtelee eri ohjelmissa.
– Väylähaku tarkoittaa sitä, että suoritetut avoimen yliopiston opinnot toimivat ikään kuin pääsykokeena, Savolainen selittää.
Kasvatustieteissä Sofia-opistossa suoritetuilla pisteillä voi hakea mihin tahansa suomalaiseen yliopistoon väylähaun kautta. Kauppatieteissä ja psykologiassa suoritetut pisteet käyvät vain Jyväskylän yliopiston väylähakuun.
Pisteistä voi olla hyötyä myös muilla tavoin.
– Jos lukiosta juuri valmistunut ei vielä tässä vaiheessa tiedä, mitä haluaa opiskella, nämä pisteet ovat hyväksiluettavissa mihin tahansa suomalaiseen yliopistoon opintosuorituksena, vaikkapa sivuaineopintoina.
Suomalaisia yliopisto-opintoja on mahdollista hyväksilukea myös osaksi espanjalaisia yliopistotutkintoja.

Tukea akateemiselle opintopolulle

Savolainen uskoo, että akateemisille opinnoille on suurta kysyntään Aurinkorannikon suomalaisyhteisössä.
– Tämä on hyvä tapa aloittaa akateemiset opinnot, koska tässä saa kaiken tuen. Ei tarvitse olla vielä ihan niin kypsä.
Vaikka lukion juuri päättäneet nuoret ovat ensisijainen kohderyhmä, opintoihin voi hakea kuka vain motivoitunut opiskelija iästä riippumatta.
– Veikkaan, että opiskelijoissa on fifty-fifty lukiolaisia ja vanhempia ihmisiä. Mitä heterogeenisempi ryhmä ja erilaisia taustoja ja näkemyksiä, se vain tukee kaikkien oppimista.
Opettajina toimivat Sofia-opiston opettajat, muun muassa Savolainen, joka on sekä kauppatieteiden tohtori että filosofian tohtori kognitiotieteistä.

Haku auki

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Etusijalla ovat koko vuodeksi eli syyskuusta toukokuuhun ilmoittautuneet. Jokaiseen pääaineeseen voidaan ottaa korkeintaan 15 opiskelijaa.
Lukukausimaksu on 2 950 euroa. Tämän lisäksi on opiskelija maksaa avoimen yliopiston opintojaksokohtaiset maksut. Savolainen kannustaa myös jokaista tarkistamaan, oikeuttaako oma tilanne opintotuen saamiseen Kelalta.

Tarkoitus kasvattaa opintotarjontaa

– Tämä on ensimmäinen askel, joka voi johtaa tulevaisuudessa siihen, että voidaan vielä laajentaa esimerkiksi tekniikan alalle tai ottaa mukaan eri yliopistoja.
– Keskustelut ovat auki myös ammattiopintojen järjestämisestä, Savolainen kertoo.0

Your Cart