40 prosenttia Olé-lehden verokyselyyn vastanneista suomalaisista oli törmännyt Espanjassa verotukseen liittyviin ongelmiin.


Olé-lehden verokyselyn tuloksista selviää, että moni suomalainen on kohdannut ongelmia Espanjan verottajan kanssa.

Olé-lehti teki kuluneen kesän aikana kyselyn Espanjan verotukseen liittyen. Halusimme selvittää, minkälaisiin tilanteisiin lukijamme ovat törmänneet Espanjan verottajan kanssa asioidessaan.

Valtaosa, lähes 60 prosenttia vastaajista kertoi, että ei ole kohdannut Espanjassa verotukseen liittyviä ongelmia. 40 prosenttia oli puolestaan kohdannut maassa verotusongelmia.

Melkein puolet vastaajista, 49 %, oli eläkeläisiä. 26 %  vastaajista oli palkkatyössä ja 17 %  yrittäjiä.

Kun suomalainen muuttaa asumaan Espanjaan, törmää hän usein lähes ensitöikseen verotukselliseen ristiriitaan.

Vastaajien hankaluudet olivat johtuneet etupäässä kahdesta asiasta: työkyvyttömyyseläkkeen verotuskäytännön muutoksista sekä verotuksen siirtymäajan tulkintaeroista Suomen ja Espanjan välillä.

Kun suomalainen muuttaa asumaan Espanjaan, törmää hän usein lähes ensitöikseen verotukselliseen ristiriitaan: Suomi haluaa pitää henkilön maassa verotettavana kolmen vuoden ajan, mutta Espanja katsoo saman henkilön yleisesti verovelvolliseksi samana vuonna, jona 183 päivää yhtäjaksoista asumista tulevat täyteen. Muun muassa tämä tulkintaristiriita verotusvelvollisuudesta oli aiheuttanut ongelmia kyselyyn vastanneiden keskuudessa.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Shuttertock

Lue lisää Olé-lehden lukijoiden verotusongelmista syyskuun 2018 Olé-lehdestä. Lue myös asiantuntijan neuvot siitä, miten ongelmat oltaisiin pystytty välttämään.