Vierellä elämän tärkeimmissä käännekohdissa

Vierellä elämän tärkeimmissä käännekohdissa

Jarmo Karjalainen on kirkon ulkosuomalaistyön konkari ja uudistaa seurakuntaa lempeällä otteellaan.
Jarmo Karjalainen kertoo resurssien pienuuden pakottavan luoviin ratkaisuihin. Etenkin hän toivoisi enemmän aikaa ihmisten kohtaamisiin.

Miten koet vaikuttaneesi Aurinkorannikon suomalaisyhteisöön?

Saan olla mukana ihmisten tärkeimmissä elämän käännekohdissa, kuten kasteessa, naimisiin menossa ja kuolemassa. Toivottavasti olen auttanut ihmisiä löytämään aavistuksen tai palasen Jumalasta, joka välittää. Haluan tehdä hengellisistä asioista helppoja. Olen rakentanut aktiivisesti seurakunnan yhteyksiä kaikkien toimijoiden, kuten eri kirkkojen, yhdistysten ja koulujen, kanssa.

Strand Properties

Mikä sinut toi Aurinkorannikolle?

Työ toi tänne. Olen tasan kaksikymmentä vuotta tehnyt töitä lähetystyössä ja kirkon ulkosuomalaistyössä ympäri maailmaa. Viimeksi olimme Suomen Lähetysseuran palveluksessa Thaimaassa ja palasimme sieltä Suomeen. Hyvin nopeasti Kirkkohallituksesta vinkattiinkin, että Aurinkorannikolle haettiin pappia. Meillä oli vaimon kanssa ollut haaveena muuttaa joskus eläkepäiviä viettämään Espanjaan, joten päätös lähtemisestä ei ollut vaikea.

Miten päädyit johtavaksi papiksi Fuengirolaan?

Kirkkohallitus kutsui minut aluksi tänne diakoniapapin hommaan. Sitten tuli auki tämä johtavan papin tehtävä, johon tulin sitten valituksi.

Miten olet vaikuttanut Aurinkorannikon seurakuntaan?

Olen toiminut työurallani sekä kirkon ulkosuomalaistyössä, Merimieskirkossa että lähetysjärjestössä. Tämä varmasti tuo oman laaja-alaisuutensa työnäkööni. Olen ollut tiivistämässä yhteistyötä seurakunnan ja Merimieskirkon kanssa jo pitkän aikaa. Olen ollut esimerkiksi valmistelemassa sosiaalityön hanketta Aurinkorannikolle.
Olen halunnut olla myös rakentamassa seurakuntamme hallintoa ja taloutta kestävälle pohjalle. Tätä varten olemme yhteistyössä eri toimijoiden – erityisesti vapaaehtoisten – kanssa tehneet paljon asioita, jotka mahdollistavat seurakunnan toimimisen Aurinkorannikolla entistä paremmin ja laajemmin. Haluan kiittää kaikkia niitä lukemattomia vapaaehtoisia, jotka ovat omalla panoksellaan tehneet työtä seurakunnan ja koko suomalaisyhteisön eteen.

Oletko ollut vastaavissa tehtävissä Suomessa ja miten se eroaa Espanjasta?

Pappina työskentely Suomessa on eri asia kuin tehdä ulkosuomalaistyötä, jota minä olen tehnyt koko työurani. Espanja on toimintaympäristönä haastava. Me suomalaiset olemme kovin tehtäväorientoituneita ja meille on tärkeää, että asiat hoidetaan ajallaan. Espanjalaiset ovat enemmän suhdeorientoituneita. Eri maissa asuessani olen oppinut, että minun täytyy muuttua kulttuurin mukana, vaikka eroavaisuudet välillä häiritsevätkin.

Onko Aurinkorannikko avannut sinulle uusia mahdollisuuksia?

Seurakuntamme on täällä suuri ja aktiivinen, mutta resurssimme ovat pienet, joten olosuhteet ovat pakottaneet löytämään luovia ratkaisuja. Nyt esimerkiksi olemme aloittaneet Radio Dein ja Radio Finlandian kanssa viikoittaiset radiohartaudet, joilla tavoitamme tuhansia kuulijoita myös Suomesta. Tällaista en ole aikaisem-
min tehnyt. Aurinkorannikko tulee siis enemmän tutuksi myös tätä kautta.

Mitkä koet tämänhetkisen tehtäväsi suurimmiksi haasteiksi?

Haluaisin, että minulla ja koko seurakunnalla olisi enemmän resursseja kohtaamisiin ihmisten elämän tärkeimmissä käännekohdissa. Toivoisin, että pystyisimme paremmin tukemaan ihmisiä heidän elämänsä iloissa ja suruissa.
Teemme työtä pienellä vakituisella työntekijäporukalla, ja työtä on enemmän kuin on tekijöitä. Vapaaehtoisia on onneksi paljon, mutta heidän huomioimisensa jää toisinaan liian vähälle. Aurinkorannikon toimintaympäristö on haastava, koska välillä toimintaan ja päätöksiin yritetään vaikuttaa ulkoapäin, vaikka asioista ei tiedetä koko totuutta.

Mitä sinulla on juuri nyt meneillään?

Aivan uutena meillä on juuri alkanut rukouspuhelin yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Sitä kautta voi jättää helposti toiveita esirukouksia varten. Sen verran voin paljastaa, että olemme myös rakentamassa aivan omaa puhelinsovellusta, jonka tarkoituksena on tavoittaa ja palvella ihmisiä entistä paremmin.

Kuka? Jarmo Karjalainen, 50 vuotta.
Missä asut? Alhaurín el Grandessa.
Mistä olet kotoisin? Savonlinnasta.
Keitä perheeseesi kuuluu? Vaimo Marja sekä neljä lasta. Kaksi vanhinta lasta opiskelee jo Suomessa ja nuoremmat asuvat kanssamme täällä.
Mikä on ammattisi? Pappi, rovastin arvonimen sain hiljattain.
Mistä sinut tunnetaan? Aurinkorannikon seurakunnan pappina minut tunnetaan.

Teksti ja kuva Erja Siljamo0

Your Cart