Espanjassa asuvien eläkeläisten verotus monimutkaistuu

Espanjassa asuvien eläkeläisten verotus monimutkaistuu

Suomen Verohallinto on tarkentanut tapaa, jolla eläkkeiden kaksinkertaisen verotus poistetaan, kun Suomen ja Espanjan uutta verosopimusta aletaan soveltaa.

Suomen ja Espanjan vuoden 2019 alussa sovellettavaksi tuleva verosopimus antaa Suomelle mahdollisuuden verottaa kaikkia Suomesta maksettuja eläkkeitä – myös yksityissektorin eläkkeitä niiltä osin, kun verotus on Espanjassa Suomea matalampi.

Yksityisen sektorin eläkkeitä aletaan verottaa Suomessa vasta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen.

Suomi alkaa kuitenkin verottaa heti vuoden 2019 alusta niitä, jotka eivät maksa Espanjaan ollenkaan veroa.

– Tiedossa on, että Espanjassa ei yleensä makseta veroa työkyvyttömyyseläkkeestä. Tällöin eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen heti vuoden 2019 alusta, kertoo Verohallinnon ylitarkastaja Iisa Väänänen.

“Tiedossa on, että Espanjassa ei yleensä makseta veroa työkyvyttömyyseläkkeestä.”

Verosopimusta aletaan soveltaa heti myös Suomesta vapaaehtoiseen eläkemaksuun perustuvien eläkkeiden, YEL- tai MYEL-vakuutukseen perustuvien eläkkeiden tai kansaneläkkeiden osalta.

– Esimerkiksi yrittäjäeläkkeeseen ja MYEL-eläkkeeseen ei sovellu kolmen vuoden siirtymäaika, koska nämä eläkkeet eivät perustu verosopimuksen sanamuodon mukaisesti aikaisempaan palveluun työnantajalle. Tällaisesta eläkkeestä maksetaan siis veroja Suomeen heti vuodesta 2019 alkaen, Väänänen sanoo.

Oma ilmoitus

Se, että Suomi lähdevaltiona poistaa kaksinkertaisen verotuksen, on herättänyt veronmaksajissa kysymyksiä, sillä Espanjassa eläkeläiset maksavat veronsa verovuotta seuraavana kesänä.

Väänäsen mukaan eläkkeensaajan on itse ilmoitettava Espanjassa maksettavaksi tulevasta verosta Suomen verottajalle.

– Ne voidaan huomioida jo asiakkaan verokortilla, jos henkilö ilmoittaa Verohallinnolle arvion verosta.

Ennakonpidätys tehdään sen mukaan.

– Jos eläkeläinen ilmoittaa, että Espanja verottaa eläkettä 15 prosenttia ja Suomen veroprosentti on 20, Suomi pidättää sen viisi prosenttia.

“Jos eläkeläinen ilmoittaa, että Espanja verottaa eläkettä 15 prosenttia ja Suomen veroprosentti on 20, Suomi pidättää sen viisi prosenttia.”

Jos henkilö ei ilmoita verokorttia varten arviota Espanjan veroista, eläkkeestä peritään vero Suomeen normaalisti.

– Henkilö voi tällöin ilmoittaa Espanjan verot vasta veroilmoituksella, jolloin hän saa liikaa Suomeen maksetut verot takaisin veronpalautuksella.

Arvion eläkkeestä Espanjaan maksettavan veron määrästä ja muutkin korjaukset verokortteihin voi tehdä vero.fi-sivuilta löytävällä lomakkeella ”Lähdeverokortti tai verokortti – ulkomaille muuttava tai siellä asuva henkilö” (6207a) tai soittamalla kansainvälisen henkilöverotuksen palvelunumeroon + 358 29 497 024.

– Jos arvio Espanjan veroista muuttuu verovuoden aikana, on henkilön ilmoitettava uuden verokortin laskemista varten korjattu arvio, Väänänen sanoo.

– Kun asiakas saa verovuotta seuraavan vuoden maalis-huhtikuussa esitäytetyn veroilmoituksen, tulee asiakkaan tarkistaa, onko arvio ollut oikea ja korjata veroilmoitukselle lopullinen verojen määrä. Jos Espanjan lopullisten verojen määrä muuttuu tämän jälkeen, tulee henkilön ilmoittaa lopullinen Espanjan verojen määrä oikaisuvaatimuksella.

Vuoden 2019 verokortit tarkistettava hyvin

Verohallinto on pyrkinyt huomioimaan eläkkeitä saavien verotustilanteen jo verokorteissa.

– Verohallinto toimittaa eläkelaitoksille verokortit eläkelaitosten pyyntöjen perusteella. Eläkkeensaajalle lähetetään tieto verokortin perusteista postitse joulu-tammikuun aikana.

Väänänen kuitenkin muistuttaa, että henkilön tulee itse tarkistaa joulu-tammikuussa saamasta ennakkoperinnän päätöksestä, että tiedot ovat oikein.

Suomen julkiselta sektorilta saatujen eläkkeiden osalta mikään ei muutu, sillä niistä on ennenkin maksettu vero Suomeen.

– Eli Suomessa peritään eläkkeestä veroa ja kaksinkertainen verotus poistetaan asuinvaltiossa eli Espanjassa, Väänänen sanoo.

Lisäksi verosopimuksen myötä Suomi verottaa myös vuokratuloa ja luovutusvoittoa, jota Espanjassa asuva henkilö saa Suomessa sijaitsevasta osakehuoneistostaan.

– Uusi verosopimus koskee kaikkia verosopimuksessa mainittuja tuloja, kuten palkkojen verotusta, elinkeinotoiminnasta saatuja tuloja, ja osinkoja. Mutta näiden muiden tulojen verotukseen uusi verosopimus ei juuri tuo muutoksia. Eli eläkkeiden verotuksen muuttuminen on verosopimuksen keskeisin muutos.

Yhdestä asiasta Väänänen muistuttaa:

– Jos Espanjassa asuvalla on Suomesta vuokratuloa tai luovutusvoittoa, hänen tulee hakea ennakkoveroa tai ilmoittaa vuokratulot verokorttia varten.

Vero.fi-verkkosivuilla julkaistiin syyskuun lopussa lisätietoa verosopimuksen voimaantulon vaikutuksista verotukseen. Tiedote löytyy otsikolla Eläkettä Suomesta Espanjaan 2019 alkaen.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Shutterstock

Kiinnostaako Espanja? Ajantasaisin tieto Espanjassa asumisesta ja elämisestä löytyy uusimmasta Olé-lehdestä.

Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart