Andalusia käynnisti todellisen verosodan Espanjaan

Andalusia käynnisti todellisen verosodan Espanjaan

Andalusian hallituksen syyskuussa antama ilmoitus veroalennuksista käynnisti maassa mylläkän. Veroalennukset levisivät muualle maahan kulovalkean tavoin.
Pedro Sánchezin johtama hallitus kiristi verotusta suurilta omaisuusluokilta vastaiskuna Andalusian veroalennuksiin.

Andalusian uuden hallituksen syyskuussa antama ilmoitus luopua omaisuusveron perinnästä ja nostaa progressiivisen tuloveroasteikon tulorajoja käynnisti varsinaisen veromylläkän eri puolilla maata. Veroalennukset levisivät dominona muualle maahan.
Nyt monet muutkin itsehallintoalueet ovat ilmaisseet halunsa omiin veronkevennyksiin.
Motiivina ovat olleet nopeasti nousseet elinkustannukset, kuten energian ja elintarvikkeiden hinnat, joten veronalennuksille on tässä tilanteessa kysyntää.

Strand Properties

Yksi lipesi hallitusrintamasta

Espanjan vasemmistojohtoinen koalitiohallitus kuitenkin teki vastaiskun. Hallitus vastustaa veroalennuksia, kuten tulo-veroasteikon nostamista palkkainflaation mukaisesti, ja haluaisi pitää ainakin omat rivinsä yhtenäisenä.
Rintamasta lipesi ensimmäisenä Valencia, jonka verouudistukseen kuuluu vähennysrajojen nostoja ja veroprosentin alennuksia kaikissa alle 60 000 euron tuloluokissa.
Valencia on tähän mennessä ainoa sosialistijohtoinen itsehallintoalue, joka on ilmoittanut verouudistuksista, mutta houkutusta siihen on ollut muuallakin.
Ainakin Kanarian saaret, Aragonia ja Kastilia-La Mancha saattavat liittyä mukaan jossakin muodossa. Extramadura aikoo alentaa joidenkin julkisten palveluiden hintoja, kuten katsastusmaksuja.
Baskimaa päivittää tuloveroasteikkoa inflaation mukaan jo kolmannen kerran tänä vuonna ja myös Navarra aikoo keventää verotusta alimmissa tuloluokissa. Molemmat baskialueet ylläpitävät omaa, muusta maasta erillistä veroautonomiaansa.

Opposition alueet mukana kevennysrintamassa

Käytännössä kaikki kansanpuolueen johtamat alueet ovat jo liittyneet veronalentajien rintamaan jossakin muodossa. Andalusian ja Madridin lisäksi näitä ovat Murcia, Galicia sekä Kastilia ja León.
Murcia aikoo hyvittää omaisuusveron sataprosenttisesti ja Galicia nostaa hyvitysprosentin 25:stä 50:een.
Kastilia ja León ei muista poiketen nosta tuloveroasteikon rajoja tai poista omaisuusveroa, mutta alentaa alinta tuloveroprosenttia 9,5 prosentista 9:ään. Sen lisäksi alue lisää joitakin vähennysoikeuksia maaseutumaisilla alueilla.

Hallituksen vastaisku omaisuusveroaleen

Espanjan hallitus esitteli viime viikolla oman vero-ohjelmansa, joka korottaa varakkaimpien veroja ja laskee niitä alle 21 000 euroa ansaitsevilta.
Kaiken kaikkiaan hallitus aikoo kerätä 3,1 miljardia euroa lisää verotuloja kahden seuraavan vuoden aikana.
Hallituksen esitys käytännössä tekisi tyhjäksi Andalusian, Madridin ja Galician omaisuusveron hyvitykset, koska esitys sisältää solidaarisuusveron varakkaille.
Solidaridad de Grandes Fortunas -nimen saaneella verolla hallituksella on tarkoitus kerätä 1,5 miljardia euroa Espanjan 23 000 rikkaimmalta ihmiseltä. Vero koskee yli kolmen miljoonan euron omaisuuksia, joista peritään veroa 1,5 ja 3 prosentin välillä.
Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi itsehallintoalueiden omaisuusverot voi vähentää tästä uudesta verolajista. Toisin sanoen, mikäli itsehallintoalue hyvittää omaisuusveron täysimääräisesti, tilalle astuu solidaarisuusvero.
Toki väliin jää 700 000 ja 3 miljoonan euron omaisuudet ja kuluvan vuoden verotus, sillä väliaikaiseksi kaavailtua veroa suunnitellaan vuosille 2023 ja 2024.

Pienituloisille helpotuksia

Tuloverotusta kiristetään muutenkin parhaiten ansaitsevilta. Veroprosenttien nostot koskevat yli 200 000 euroa vuodessa tienaavia.
Pienituloisemmalle kansanosalle hallitus aikoo nostaa työtulovähennyksen alarajaa nykyisestä 18 000 eurosta 21 000 euroon.
Alhaisimman verovapaan tuloluokan raja on nousemassa 14 000 eurosta 15 000 euroon, mikä seurailee minimipalkan noston jälkeistä tilannetta.
Veroprosentteja hallitus ei kuitenkaan ole laskemassa missään tuloluokassa.

Teksti Jukka Laurimo, kuva Junta de Andalucía0

Your Cart