Los Pacosin asukkaat epäilevät karting-lupien olevan väärin perustein haettuja.
Los Pacosissa asuvat Fran Quero ja Daniel Castro ovat huolissaan karting-radan vaikutuksista asuinalueeseensa.

Los Pacosin asukkaat ovat ryhtyneet vastatoimenpiteisiin Mijasin puolelle rakenteilla olevaa karting-rataa vastaan. Karting-rataa kaikkein lähinnä sijaitsevassa Pacosol-taloyhteisössä asuvan Fran Queron ja niin ikään välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Reserva de Valdelecrinissä asuvan Daniel Castron mukaan karting-hankkeen omistaja José Yherla on hakenut luvat väärin perustein. Queron ja Castron mukaan Yherlan Andalusian aluehallitukselle (Junta de Andalucía) toimittamien asiakirjojen tiedot eivät ole täsmällisiä.
– Projektin asiakirjojen mukaan karting on yli 120 metrin päässä lähimmästä asuinrakennuksesta, Pacosolista, mutta Googlen karttapalvelulla mitattuna välimatka on 69,4 metriä, Castro sanoo.
Toinen virheellinen tieto asiakirjoissa liittyy miesten mukaan sanitaatiojärjestelmään. Mijasin puolella tähän tarvittavaa laitteistoa ei ole lainkaan, joten Andalusian aluehallituksen hyväksymien dokumenttien mukaan Fuengirolan kaupunginvaltuusto (Ayuntamiento de Fuengirola) huolehtisi jätevesihuollosta.
– Fuengirolan kaupunginvaltuusto on kuitenkin kieltänyt Fuengirolan viemäriverkon ja jätevesihuollon käytön, joten Yherlan ilmoittamat tiedot eivät pidä paikkaansa, Castro sanoo.
– Jos he aikovat tehdä omia vesisäiliöitä ja sanitaatiojärjestelmän liittämättä sitä julkiseen verkostoon, se ei täsmää Andalusian aluehallitukselle annettujen tietojen kanssa, Quero huomauttaa.
Miesten mukaan melutasoon ja valosaasteeseen liittyvät selvitykset eivät niin ikään ole riittäviä.
– Melun vaikutukset on tutkittu vain neljän metrin korkeuteen. Pacosolin asunnot ovat kuitenkin korkeammalla, joten ääniaallot ovat voimakkaampia ja äänen vaikutus suurempi kuin matalammalla, Castro sanoo.
– Yhtäkään tutkimusta valosaasteen vaikutuksesta luvan myöntämistä varten ei myöskään ole toimitettu, Quero lisää.

Googlen karttapalvelun mukaan rakenteilla olevan karting-radan ja asutuksen väliin jää vain 70 metriä.

Julkishallinnot pomputtelevat vastuuta toinen toisilleen

Queron ja Castron mukaan alueelle ei myöskään saa rakentaa pysyviä vaan ainoastaan väliaikaisia ja helposti purettavia rakennelmia. He huomauttavat, ettei esimerkiksi asfalttinen karting-rata tai 22-metriset betonialustojen päällä olevat valotornit ole helposti purettavia.
Castro kertoo Fuengirolan kaupunginhallituksen vedonneen Andalusian aluehallitukseen, jotta se tunnustaisi, ettei karting-ratahanke ole väliaikainen tai helposti purettava. Andalusian aluehallituksen mukaan on kuitenkin Mijasin kaupunginhallituksen vastuulla päättää, täyttääkö hanke nämä kriteerit. Mijasin kaupunginhallituksen mukaan taas rakennuslupaa ei voida evätä, jos Andalusian aluehallitus on jo hyväksynyt ympäristöselvityksen.

Hanketta vastustaville keskustelualusta internetiin

Miehet eivät aio jättää asiaa tähän. Queron veli, joka on asianajaja, tekee parhaillaan selvitystä siitä, miten asiaa voisi alkaa ajaa oikeusteitse. Lisäksi Quero ja Castro ovat päättäneet yhteistuumin perustaa internetiin keskustelualustan Los Pacosin alueen asukkaita varten.
– Keskustelualustan tarkoitus on kerätä alueen asukkaat yhteen. Tarkoituksenamme on saada asialle näkyvyyttä, järjestää mielenosoituksia ja viedä asiaa eteenpäin Fuengirolan poliitikoille ja televisioon. Tästä kaikesta on tarkoitus informoida keskustelualustalla, Castro sanoo.