RGPD

Tietosuojalauseke

Uuden voimaan astuneen tietosuojalain mukaisesti ilmoitamme teille, että antamanne tiedot lisätään tietokantaamme, minkä ylläpitäjä on S.I. MEDIA S.L. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on palvelun toteuttaminen sekä mahdollisten tiedotteiden lähettäminen. Rekisterin tiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Annetut tiedot säilytetään niin kauan, kunnes aikaisemmin ilmoitetut kohdat on toteutettu. Oletamme antamienne tietojen pysyvän samoina, kunnes meille toisin ilmoitetaan. On käyttäjän velvoite pitää rekisterin ylläpitäjä ajan tasalla tietojen mahdollisesta muuttumisesta. S.I. MEDIA S.L. käyttää tietojanne kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti.

Tietojen alkuperä/säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen, rekisteröitymisen tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana ja niitä käytetään vain sovitusti.

Tietojen luovutus: Tietojanne ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi tapauksissa, joissa on oikeudellinen velvoite.

Tarkastus- ja muutosoikeus: Rekisteröidyllä henkilöllä tai yhteisöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai tietojen poistamista tietokannasta. Rekisteröity henkilö tai yhteisö voi tarkistaa, muokata ja kieltää itseään koskevien tietojen käytön, rajoittaa sitä, keskeyttää niiden käsittely sekä pyytää kopion itsestään olemassa olevista tiedoista kirjallisesti yllä olevasta osoitteesta tai seuraavasta sähköpostiosoitteesta: tilaajapalvelu@olekustannus.com. Jos rekisteröity henkilö tai yhteisö on antanut luvan tietojensa käsittelyyn tiettyyn tarkoitukseen, hänellä on oikeus perua antamansa lupa koska tahansa ilman, että sillä on vaikutusta laillisesti sovittuun aiempaan tarkoitukseen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaisille seuraavassa osoitteessa: www.agpd.es.

Lisätietoja: www.olekustannus.com/asiakaspalvelu.

Tietojen kopiointi tai julkaiseminen ilman meidän lupaamme on kielletty.

0

Your Cart