Aurinkorannikon suomalainen senioriasumiskeskus viivästyy

Aurinkorannikon suomalainen senioriasumiskeskus viivästyy

Priima-Yhtiöiden Mijasin Calahondaan suunnitteleman seniorasumiskeskuksen arvioitiin valmistuvan vuonna 2024, mutta se ei ole enää realistista.
Toimitusjohtaja Jari Rastaan mukaan viivästyminen johtuu useammista syistä. Infrastruktuurin suunnittelu junnaa muun muassa kaava-alueen muiden tonttien omistajanvaihdosten vuoksi. Sovitut asiat eivät ole edenneet. Myös rakennuskustannukset ovat nousseet merkittävästi.
Yhtiö ei ole kuitenkaan tällä hetkellä luopumassa hankkeesta.
– Hanke- ja arkkitehtisuunnittelua vietiin niin pitkälle kuin oli järkevää. Nyt hanke on odotus- ja harkintavaiheessa, Rastas sanoo.
– Hankkeeseen on sitoutunut mittava määrä sekä pääomia että työtä.

Strand Properties

”Ei pysähdy pienestä”

Priima-yhtiöt ostivat Calahondassa, noin puolen kilometrin päästä merenrannasta sijaitsevan arvotontin jo vuonna 2020. Osto tapahtui vuosia kestäneen etsintä- ja selvitystyön jälkeen. Mijasin kaupungilta saatiin ennen tontin ostoa varmistus, että kaava sallii senioriasumiskeskuksen rakentamisen.
– Tämä ei tule pysähtymään ihan pienestä, totesi Rastas Olé-kustannukselle haastattelussa vuonna 2021.
1980-luvulla alkunsa saaneilla yhtiöryhmä Priima-Yhtiöillä on vankka kokemus sote-rakentamisesta Suomessa, jossa se toimii kiinteistöhankkeiden kehittäjänä, sijoittajana ja rakennuttajana.
Suomessa kiinteistö- ja rakennusalan näkymät ovat synkistyneet nopeasti.
Sote-uudistus on osaltaan sekoittanut sote-rakentamisen hankkeet ja investoinnit.
– Tilanne luonnollisesti heijastuu myös meidän toimintaamme, Rastas sanoo.

Andacaren palvelutoi-minta stand by -tilassa

Aurinkorannikolla on – muun muassa Priima-Yhtiöiden toteuttamien selvitysten ja haastattelujen mukaan – kysyntää suomen- ja ruotsinkielisille seniori- ja hoivapalveluille.
Priima-Yhtiöt osti vuonna 2019 suomenkielisen vanhusten- ja lastenhoidon toimija Andacaren. Ajatuksena oli, että sen kautta hoidettaisiin tulevaisuudessa keskuksen operatiivinen puoli. Tarkoituksena oli kuitenkin ensivaiheessa kehittää kotiin tuotettujen palveluiden toimintoja.
Matkassa oli monia haasteita, kuten yrityskaupan jälkeen alkaneet pandemiavuodet, jolloin palvelutoimintaa ei voitu tehdä.
– Andacaren palvelutoiminta on nyt stand by -tilassa. Se ei menestynyt sellaisenaan muun muassa siksi, että toiminnan kustannusrakenne osoittautui haastavaksi asiakkaiden maksuhalukkuuteen nähden, Rastas kertoo.
– Andacare keskittyy toistaiseksi kiinteistöhankkeen kehittämiseen. Seniorikeskuksen toimintaa vartenhan se on hankittukin.0

Your Cart