CBD-kannabis kasvattaa suosiotaan – laillisuus puhuttaa

CBD-kannabis kasvattaa suosiotaan – laillisuus puhuttaa

Moni suomalainen ostaa tai tilaa CBD-tuotteita Espanjasta, jossa myynti on vapaampaa kuin Suomessa. CBD:n tuonti Suomeen voi kuitenkin johtaa jopa rikostutkintaan.
CBD:n tuominen Suomeen voi aiheuttaa Tullissa tuotteen haltuunoton tai johtaa jopa rikostutkintaan.

Espanjassa CBD-tuotteita saa ostaa vapaammin kuin Suomessa. Siksi moni Suomessa asuva tilaakin CBD-tuotteita itselleen verkkokaupoista. Tässä on kuitenkin riskinsä, sillä tuotteiden laillisuuteen vaikuttaa se, mitä ne sisältävät ja mihin käyttötarkoitukseen niitä myydään.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on luokitellut CBD:n reseptiä vaativaksi lääkevalmisteeksi, EU:ssa CBD taas katsotaan uuselintarvikkeeksi, jonka käyttö elintarvikkeena ei ole sallittua ilman uuselintarvikelupaa.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes puolestaan on huomauttanut, että vaikka CBD:tä sisältävää tuotetta myytäisiin kosmetiikkana, tällaiset valmisteet luokitellaan lähtökohtaisesti lääkkeiksi, joille on haettava myyntilupaa. Jotkut CBD-tuotteet voivat sisältää myös huumausaineeksi luokiteltua THC:tä, joka on Suomessa laitonta. Espanjassa THC:n yksityinen käyttö on sallittua.

Strand Properties

Suomalainen kannabiskauppa Aurinkorannikolle

Jo liki kymmenen vuotta kevytkannabistuotteiden parissa työskennelleet Johanna ja Tuomas Ahonen perustivat CBD-tuotteisiin erikoistuneen Mrs Greengrass -liikkeen alun perin Espanjassa. Tällä hetkellä tuotteita saa ainoastaan Suomesta, mutta Ahoset ovat parhaillaan laajentamassa liiketoimintaa Espanjaan.
– Tämän vuoden aikana tulemme avaamaan Cannacia-Store-liikkeen Benalmádenaan ja neuvottelemme vastaavien liikkeiden avaamisesta franchising-periaatteella myös muualle Aurinkorannikolle ja Espanjaan sekä Eurooppaan, Ahoset kertovat.

Kannabistuotteita ostetaan kipuihin

Johanna korostaa, että CBD:llä ei ole päihdyttäviä vaan kipua lievittäviä vaikutuksia, eivätkä tuotteet pääsääntöisesti sisällä THC:tä. Hän kertoo asiakkaiden ostavan CBD-tuotteita esimerkiksi kuukautis- ja hermokipuihin. Lainsäädäntö kuitenkin vaikeuttaa niiden myyntiä Suomessa sekä niiden maahantuontia tai tilaamista ulkomaisesta verkkokaupasta.
– Suomessa tuotteita myydään tällä hetkellä ihoöljynä lainsäädännön mukaan, koska niitä ei saa käyttää sisäisesti, Johanna selventää.
On kuitenkin mahdollista, että asiakkaat käyttävät tuotteita myös edellä mainitulla tavalla, sillä käyttötapoja ei voida valvoa.

CBD-valmisteet vaativat Suomessa lääkemääräyksen

Tulliylitarkastaja Anne Pullisen mukaan Suomen Tullille tulee paljon kyselyjä tuotteista ja niiden maahantuontioikeudesta, ja niiden joukossa on jonkin verran kyselyjä CBD:stä.
– CBD-valmisteiden osalta pyydämme aina asiakasta varmistamaan ennen maahantuontia esimerkiksi Fimealta tuotetietojen perusteella, onko kyseessä lääke ja vaatiiko se esimerkiksi lääkemääräyksen.
Pullisen mukaan CBD-valmisteita käsitellään Tullissa lähtökohtaisesti lääkevalmisteina. Tulli ei kuitenkaan päätä, mitkä valmisteet luokitellaan lääkevalmisteiksi. Arvion valmisteen lääkkeellisyydestä tekee Fimea, jolta Tulli tarvittaessa pyytää arvion, jonka mukaan toimii.
Pullisen mukaan lääke- ja itsehoitovalmisteiden tilaaminen Euroopan talousalueelta eli ETA-alueelta edellyttää, että tilaajalla on lääkemääräys. Tällöin on sallittua tilata enintään kolmen kuukauden annos.
– Jos valmiste katsotaan lääkevalmisteeksi, sen tilaaminen ETA-alueen ulkopuolelta postitse on kiellettyä, Pullinen huomauttaa.
Lääkemääräysten on oltava kunnossa myös siinä tapauksessa, jos CBD:tä aikoo tuoda Espanjan matkaltaan Suomeen. Muutoin seuraukset voivat olla ikäviä.
– Jos valmiste on lääkevalmiste ja matkustajalla ei ole vaadittuja asiakirjoja, kuten lääkemääräystä, tai tuontimäärä ylittää sallitun käyttömäärän, arvioi Tulli tilannekohtaisesti toimenpiteitä. Näitä voivat olla muun muassa haltuunotto tai pahimmassa tapauksessa rikostutkinta, Pullinen sanoo.

Vastuuviranomainen tekee arvion

Jos kuluttaja haluaa varmistua siitä, ettei tuotteen maahantuonnille ole rajoituksia, kannattaa hänen Pullisen mukaan pyytää tuotteesta arviointi vastuuviranomaiselta. Näin toimii myös Tulli silloin, kun se ei suoraan tuotteesta näe, onko kyseessä elintarvike, kosmetiikkavalmiste vai lääkevalmiste.
– Epäselvissä tilanteissa Tulli tarvittaessa suorittaa laboratoriotutkimuksia tai pyytää Fimealta tai muilta viranomaisilta arviointia valmisteesta, Pullinen kertoo.
Suomessa lääkkeisiin liittyvää valvontaa suorittaa Fimea, elintarvikkeiden valvontaa suorittavat Tulli ja Ruokavirasto ja kosmetiikkaa valvovat Tulli ja Tukes, hän selventää.

Kosmetiikkaa, elintarvike vai lääkeaine?

Monelle tulee yllätyksenä, että silläkin on vaikutusta, onko Suomeen tilattu CBD-valmiste rekisteröity esimerkiksi kosmetiikaksi vai lääkeaineeksi.
– Kosmetiikkatuotteiden nettitilaaminen on pääasiallisesti sallittua yksityishenkilöille, kuten myös elintarvikkeiden tilaaminen tietyin rajoituksin. CBD:tä Suomessa elintarvikkeena myyvät toimijat tarvitsevat myyntiä varten uuselintarvikeluvan. Myös lääkevalmisteita voi tilata tietyin rajoituksin. Tilaamiseen riittää kyseisen lääkkeen resepti, ja EU-alueella käytössä on myös eurooppalainen lääkemääräys, Pullinen selventää.
CBD:n maahantuontiin liittyvä lainsäädäntö ei välttämättä ole kaikilta osin yhtenäinen Euroopassa. Pullisen mukaan lääkelainsäädäntö on kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa kansallinen, kun taas uuselintarvikkeiden ja kuluttajaturvallisuuslain osalta EU:ssa on yhteinen lainsäädäntö.

THC:n suhteen nollatoleranssi

CBD-valmisteet voivat joissain tapauksissa sisältää pieniä määriä psykoaktiiviseksi aineeksi luokiteltavaa THC:tä, joka on kannabiksen ensisijainen päihdyttävä ainesosa. Millaisia rajoituksia THC-pitoisuudelle on?
– THC on huumausaineeksi luokiteltava aine Suomessa, ja huumeiden maahantuonti Suomeen on täysin kiellettyä. Esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa myyntiluvallinen kannabidiolia eli CBD:tä sisältävä lääkevalmiste Epidyolex ei sisällä THC:tä, Pullinen sanoo.

Lääkäri: ”CBD:n hyötyjä ja haittoja liioitellaan”

– Lääkäri ei tarvitse CBD-öljyä käytännössä minkään sairauksien hoidossa. Sairauksien hoitoon on olemassa muita, paljon tehokkaampia ja turvallisempia lääkkeitä, Costaklinikan yleislääkäri ja työterveyshuollon erikoislääkäri Jan Wiklund toteaa.
CBD-öljyn hyödyiksi kuitenkin kerrotaan muun muassa ahdistus- ja masennusoireiden väheneminen sekä apu unettomuuteen. Onko tällaisista hyödyistä näyttöä?
– Onhan niistä näyttöä, kun ne ovat myös aineen haittavaikutuksia, Wiklund pohtii.
– CBD:n tavanomaisiin sivuvaikutuksiin kuuluu uneliaisuus ja rauhoittuminen, joten siitä voi siltä osin olla apua ahdistusta potevalle, mutta toisaalta taas ahdistus voi käytön myötä lisääntyä, Wiklund huomauttaa.
Wiklundin mukaan CBD-
tuotteiden hyötyjä ja haittoja kuitenkin liioitellaan puolin ja toisin.
– Se riippuu siitä, keneltä kysytään ja millainen katsantokanta hänellä on näissä asioissa. Ehkä minäkin jonkin verran liioittelen haittoja sen vuoksi, kun en lääkärinä tällä hetkellä näe CBD:n käytöllä olevan mitään käytännön hyötyä. Kuitenkin myös hyötyjä liioitellaan. Plasebovaikutus, joka meissä kaikissa on olemassa, voi olla aika merkittävä kaikilla lääkeaineilla.

Jan Wiklund itse ei kirjoittaisi reseptiä CBD-öljyyn, koska ei tiedä lääkkeen käytöstä riittävästi eikä näe siitä olevan lisähyötyä.

”CBD:n käytöstä konsultoitava lääkäriä”

Vaikka Wiklund ei kehota ketään käyttämään CBD:tä missään tilanteessa, hän painottaa, että jos ainetta kuitenkin käyttää, tulisi tuotetta valitessa olla tarkkana sen suhteen, mitä se sisältää. Hän huomauttaa, että CBD-öljyjen välillä on suuria eroja pitoisuuksissa ja ainesosaluetteloissa: osa on lieviä ja mietoja, osa taas hyvin vahvoja ja joukossa on myös likaisia ja THC:tä sisältäviä tuotteita. Pelkkä tuoteselosteen lukeminenkaan ei riitä. Wiklund suosittelee ehdottomasti konsultoimaan asiasta lääkäriä ennen käytön aloittamista.
– CBD:n kanssa tulee ottaa huomioon, että se voi reagoida joidenkin lääkkeiden kanssa. Jos käytössä sattuu olemaan jokin väärä lääke, kun alkaa käyttää CBD:tä, lääkkeen tai itse kannabinoidituotteen pitoisuus voi yllättäen nousta. Sen takia yleensä suositellaan, että asiasta pitäisi ensin keskustella lääkärin kanssa eikä vain hakea ainetta kaupasta ja alkaa käyttää, hän painottaa.0

Your Cart