Kiinteistönvälittäjien rekisteröitymisestä pakollista Andalusiassa

Kiinteistönvälittäjien rekisteröitymisestä pakollista Andalusiassa

Andalusian aluehallitus on tiukentanut kiinteistönvälitysalaa koskevaa lainsäädäntöä.


Lakimuutoksen myötä Andalusiassa toimivalle kiinteistönvälittäjälle tulee pakolliseksi suorittaa alan koulutus.

Andalusian tuore lakimuutos tekee kiinteistönvälitystoiminnasta aiempaa säädellympää. Yksi suurimmista muutoksista on, että kiinteistönvälittäjien tulee liittyä alueelliseen rekisteriin.

Laki koskee sekä vuokra- että myyntikohteiden välittäjiä.

Laki koskee sekä vuokra- että myyntikohteiden välittäjiä.

Rekisterin luomista on perusteltu sillä, että se luo turvaa asiakkaille ja tekee alasta läpinäkyvämmän.

Toisin kuin tänä päivänä, jolloin kuka tahansa voi välittää asuntoja, tulevaan rekisteriin ei pääse kuka tahansa. Toimijoiden vaaditaan täyttävän tietyt ehdot.

Ensimmäinen edellytys on riittävä ja todistettava alan koulutus. Laissa ei tosin ainakaan vielä ole tarkennettu, mikä koulutus vaaditaan. Tällä hetkellä COAPI (Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) eli virallinen kiinteistönvälittäjien liitto vaatii jäseniltään joko Espanjan uusien töiden ministeriön (Ministerio de Fomento) hyväksymää kiinteistövälitysalan koulutuksen taikka ylipistotasoinen insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon.

Liittyessä Andalusian tulevaan kiinteistönvälittäjien rekisteriin kysytään kuulutko kyseiseen liittoon. Niiden, jotka kuuluvat, tarvitsee ainoastaan esittää todistus liiton jäsenyydestä kirjautuakseen rekisteriin.

Kiinteistönvälittäjiltä tarkistetaan myös rikosrekisteri.

Kiinteistönvälittäjiltä tarkistetaan myös rikosrekisteri.

Kiinteistönvälittäjiltä vaaditaan myös kiinteää ja asiakkaille avointa liiketila. Verkossa toimivienkin kiinteistönvälityspalveluiden tulee ilmoittaa katuosoite.

Rekisteriin tullaan kirjaamaan myös muun muassa se, tekeekö välittäjä työtä itsenäisenä ammatinharjoittajana vai työntekijänä.

Lisäksi kiinteistönvälittäjiltä vaaditaan vastuuvakuutuksen ottamista.

Kiinteistönvälitysrekisteri voimaan keväällä 2019

Andalusian aluehallinto muutti kiinteistönvälitysalaa koskevaa lainsäädäntöä vuoden 2018 keväällä. Lakimuutos julkaistiin Andalusian virallisessa lehdessä (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía – BOJA) 8. toukokuuta. Lakiin kirjatun vuoden siirtymäajan mukaan sitä aletaan noudattaa vuoden 2019 toukokuussa.

Aluehallituksella on siis vuosi aikaa ottaa uusi rekisteri käyttöön.

Lain voimaantulon jälkeen sakot uhkaavat kaikkia niitä, jotka harjoittavat säännöllisesti ja korvausta vastaan kiinteistöihin liittyvää välitystoimintaa, oli kyse sitten myynnistä tai vuokravälityksestä.

Sääntöjen rikkomisesta voi tulla jopa 5 000 euron sakot.

Kiinteistönvälitystoiminta ei ole ollut säädeltyä Espanjan laissa sitten vuoden 2000. Osa seitsemästätoista itsehallintoalueesta, kuten Katalonia, on ottanut aiemmin käyttöön pakollisen alan toimintaa kontrolloivan välittäjärekisterin.

Myös Madridin aluehallinto hyväksyi tänä vuonna lain välittäjärekisterin perustamisesta, mutta siihen kirjautuminen ei ole pakollista.

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Arkisto

Kiinnostaako Espanja? Ajantasaisin tieto Espanjassa asumisesta ja elämisestä löytyy uusimmasta Olé-lehdestä.

Tilaa Olé-lehti

Strand Properties


0

Your Cart