Liikennekuria pidetään Espanjassa yllä tiukalla valvonnalla, pisteytetyllä ajokortilla ja rikkeiden – ei tulojen mukaan ‒ määräytyvillä sakoilla. Tiedon saaminen sakosta on ikuisuuskysymys.
Guardia Civil valvoo Espanjan maanteitä.

Espanjassa ulkomaalaisena matkailevalle tai väliaikaisesti asuvalle sakkojen saaminen voi tuottaa ylimääräistä päänvaivaa ja erikoisia tilanteita. Olé-lehteen yhteyttä ottaneilla lukijoilla on näistä tapauksista monia, usein hyvinkin värikkäitä kokemuksia.

Ongelmia aiheuttavat erityisesti tapaukset, joissa sakon määrää automaattinen liikennevalvonta. Myös poliisi voi nykylainsäädännön mukaan lähettää sakon pysäyttämättä autoa.

Usein kyse on siitä, että tieto sakosta ei syystä tai toisesta saavu ajallaan tai ei tule lainkaan. Jos sakkoa ei kuulu, se ei tarkoita sitä, että sen voi unohtaa, sillä oikeudellisesti rangaistusvaatimuksen aikarajat umpeutuvat joka tapauksessa ja maksamattomat sakot siirtyvät aikanaan automaattisesti perintään.

Sakotus auton tietojen perusteella

Automaattisen liikennevalvonnan sakot lähetetään auton omistajan osoitteeseen, mikäli auto on rekisteröity Espanjaan. Auton omistajatiedot löytyvät rekisteröintejä hallinnoivan liikennevirasto Dirección General de Traficon eli DGT:n tietokannasta.

Jos auto on Espanjaan rekisteröity vuokra-auto, ja yritys ilmoittaa viranomaisille kuljettajaksi ulkomaisen matkailijan tai ei-residentin, kuljettajaa tavoitellaan yhteiseurooppalaisen EUCARIS-järjestelmän kautta. Samaa menettelyä käytetään, jos auto on rekisteröity ulkomaille.

EUCARIS on ajoneuvojen ja ajokorttien eurooppalainen tiedonvaihtojärjestelmä. Esimerkiksi Suomi liittyi tähän järjestelmään vuonna 2018. Sakkoja lähetellään tänä päivänä myös ulkomaille. Espanjan ulkopuolelle lähetetyssä maksukehotuksessa on periaatteessa samat valituskäytännöt kuin Espanjaankin lähetetyissä.

TEKSTI: Jukka Laurimo
KUVA: Shutterstock

LUE HELMIKUUN 2022 OLÉ-LEHDESTÄ LISÄÄ AIHEESTA. SELVITÄMME MUUN MUASSA, ONKO SAKON PERIMINEN TAPAHTUMAHETKELLÄ LAILLISTA, MITEN TOIMII KULJETTAJAN TUNNISTAMINEN JA MIKÄ MERKITYS ON OSOITTEELLA, JOHON AUTO ON ALUN PERIN REKISTERÖITY.