Kunnallisvaalit ovat ovella

Kunnallisvaalit ovat ovella

Espanjassa toimitetaan kunnallisvaalit toukokuun 28. päivänä. Myös suomalaiset voivat, tietyin ehdoin, äänestää vaaleissa.
Espanjan kunnallisvaaleissa äänestetään puolueen laatimaa ehdokaslistaa, ei tiettyä henkilöä.

Muista EU-maista sekä tietyistä kolmansista maista kotoisin olevilla ulkomaalaisilla on äänioikeus toukokuun viimeisenä sunnuntaina toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Äänioikeutta varten henkilön on ollut oltava kirjoilla oman asuinkaupunkinsa tai -kuntansa asukasrekisterissä (padrón de habitantes) tammikuun loppuun mennessä. Voidakseen äänestää Espanjassa toisen EU-kansalaisen on asuinpaikkailmoituksen (empadronamiento) lisäksi myös ilmaistava halunsa kuulua äänestysrekisteriin (censo electoral).

Strand Properties

Äänestyskuoreen laitetaan puolueen lista

Äänestäminen Espanjassa tapahtuu niin sanotuissa vaalikouluissa (colegio electoral). Ne avautuvat vaalipäivänä tasan kello 9 ja äänestää voi kello 20 asti. Äänestyspaikka määräytyy kotipaikan mukaan. Yleensä äänioikeutetut saavat kotiinsa äänioikeudesta ilmoittavan kirjeen muutama viikko ennen vaaleja mutta aina näin ei ole. Se, että kirjettä ei saavu, ei siis välttämättä tarkoita, että et ole äänioikeutettu. Mikäli asia askarruttaa, voit tarkistaa tilanteesi oman kaupungintalosi väestörekisteristä.
Mikäli saat äänioikeudesta kertovan kirjeen, siinä lukee äänestyspaikkasi lisäksi myös missä äänestyspaikan pöydässä voit äänesi käydä antamassa. Kirje on hyvä ottaa mukaan äänestystä varten, sillä sen avulla oikean äänestyspöydän löytäminen on helpompaa, mutta pakollista se ei ole. Tärkeää on ottaa mukaan kuvallinen henkilötodistus.
Itse äänestyspaikalla on äänestyskorttien ja kynien sijasta eri puolueiden listoja sekä kirjekuoria. Onkin tärkeää huomata, että Espanjassa ei toimiteta henkilö- vaan listavaaleja. Näin olleen äänestettäessä ei kirjoiteta mitään vaan kuoreen sujautetaan sen puolueen lista, jolle oma ääni halutaan antaa. Älä siis merkitse listaan mitään – jos et halua, että antamasi ääni hylätään.
Listan kuoreen laittamisen jälkeen jonotetaan omaan äänestyspöytään, jossa kuori laitetaan uurnaan, mutta vasta äänestäjän henkilötietojen selvittämisen jälkeen.

Ennakkoäänestys mahdollista myös Espanjassa

Mikäli et vaalipäivänä ole Espanjassa tai epäilet, että et tuolloin pääse äänestyspaikalle, voit anoa ennakkoäänestyslupaa. Se tehdään postissa. Toimenpiteen nimi on voto por correos ja siihen voi ilmaista halukkuutensa 18. toukokuuta asti. Ennakkoäänestysksen anomisen voi tehdä postikonttorissa tai internetin kautta sähköisen allekirjoituksen avulla (correos.es). Itse äänestyslipukkeet toimitetaan henkilölle kotiin kirjattuna kirjeenä ja aikaa sen palauttamiseen on 24. toukokuuta asti.
Joillakin Espanjan alueilla kuten esimerkiksi Kanarialla, Madridissa ja Valencian alueella, toimitetaan 28. toukokuuta myös autonomiset eli aluehallitusvaalit. Näissä ulkomaalaisilla ei kuitenkaan ole äänioikeutta.0

Your Cart