Lääkäriin Espanjassa – kuka sen maksaa?

Lääkäriin Espanjassa – kuka sen maksaa?

Vaikka suomalainen saa Espanjan julkisesta terveydenhuollosta ilmaista hoitoa, maksajana on usein Suomi.

Espanjassa vakituisesti asuvista eli residenteistä suuri osa on Espanjassa töissä tai yrittäjänä taikka sellaisen perheenjäsenenä, jolloin heidän terveydenhuoltokustannuksistaan vastaa Espanja. Suomesta eläkettä saavan residentin terveydenhuoltokustannuksista vastaa puolestaan Suomi.

Strand Properties

Olé-lehden Kelalta saamien tilastojen mukaan Suomi maksoi Espanjalle vuonna 2020 eläkkeensaajien terveydenhuollon kustannuksia yhteensä 7 040 000 euroa.

Espanja laskuttaa Suomea eläkkeensaajan iän ja maassa asuttujen kuukausien mukaan. Kuukausisummat on jaettu kolmeen kategoriaan ikäryhmittäin. Yli 65-vuotiaista maksetaan eniten, 362 euroa kuukaudessa. 20–64-vuotiailta könttäsumma on 71 euroa ja 0–19-vuotiailta 47 euroa kuukaudessa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Kelasta muistutetaan, että nämä kiinteät summat koskevat vain Espanjaan rekisteröityneiden eläkkeensaajien terveydenhuoltokuluja.

Kiireellisestä ja välttämätöntä hoitoa Espanjassa tarvitsevat suomalaisturistit saavat myös hoitoa maksutta näyttämällä eurooppalaista sairaanhoitokorttia, mutta niiden laskutus hoidetaan maiden välillä eri kautta.

Ennakkoluvalla hoitoon

Suomessa asuva potilas voi myös anoa Kelalta ennakkolupaa hoitoon hakeutumiseen Espanjaan tai muuhun EU- tai ETA-maahan. Tällöin potilas maksaa hoidosta vain asiakasmaksun, joka on Espanjan tapauksessa nolla euroa. Hoidon kustannukset maksaa Kela, joka laskuttaa sen potilaan sairaanhoitopiiriltä.

Kelan on myönnettävä ennakkolupa, jos hoidontarve on lääketieteellisesti perusteltu, potilaalla olisi Suomessa oikeus kyseiseen hoitoon julkisessa terveydenhuollossa ja julkinen terveydenhuolto ei voi järjestää Suomessa hoitoa takuuajan puitteissa. 

TEKSTI: Eeva-Maria Hooli, KUVA: Shutterstock

Lue lisää suomalaisten terveydenhoidon kuluista Espanjassa helmikuun 2023 Olé-lehdestä.

Lue digilehti Tilaa Olé-lehti0

Your Cart