Minkä kieliseen kouluun Espanjassa?

Minkä kieliseen kouluun Espanjassa?

Perheet miettivät lapsen kouluvalintaa Espanjassa usein kielten oppimisen kannalta. Aivotutkijan mukaan koulun kielestä kehittyy useimmiten lapsen vahvin kieli.
Lapsi oppii kaksi tai monta kieltä täysin yksikielisen veroisesti, jos hän saa siihen riittävästi altistusta
“Lapsi oppii kaksi tai monta kieltä täysin yksikielisen veroisesti, jos hän saa siihen riittävästi altistusta”, sanoo suomalainen aivotutkija.

Espanjassa asuvat suomalaislapset voivat valita muun muassa espanjan-, suomen-, ruotsin- tai englanninkielisen oppilaitoksen väliltä. Aivotutkija Pia Rämä-Oryn mukaan kouluvalinta on sinänsä hyvin merkittävä päätös, sillä koulun kielestä tulee todennäköisesti aikaa myöten lapsen hallitseva kieli.

Strand Properties

Rämä-Ory on suomalainen filosofian tohtori, jonka tutkimusryhmä Pariisin Descartes-yliopistossa tutkii kielenoppimista ja kaksikielisen kasvuympäristön vaikutuksia.

Kotikieli tai kotikielet eivät kuitenkaan jää automaattisesti jalkoihin. Niillä on kuitenkin saatava riittävästi altistusta.

– Nykytutkimuksen mukaan ajatellaan, että lapsi oppii kaksi tai monta kieltä täysin yksikielisen veroisesti, jos hän saa siihen riittävästi altistusta. Erikseen ovat kielen kehityksen häiriöt, joita on sekä yksi- että kaksikielisillä.

Kielitaito kehittyy parhaiten vuorovaikutuksessa kieltä äidinkielenään – tai sen veroisesti – puhuvan henkilön kanssa ja kieltä aktiivista ja monipuolisesti käyttäen.

Vanhemman on suositeltavaa puhua lapselleen omaa kotikieltä, ei koulun kieltä, vaikka sitä jollakin tavalla osaisikin.

Kaksikielisyydestä monta hyötyä

Kun kaksikielisyyden hyödyllisiä vaikutuksia on tutkittu, on tullut esille, että ”poukkoilu” kahden kielen välillä on lapselle hyödyllistä.

– Esimerkiksi kun lapsi puhuu suomea, hän joutuu aktiivisesti estämään espanjankielisten sanojen joutumista puheeseen. Tämän on ehdotettu johtavan siihen, että käyttäytymisen kontrolli sekä tietynlainen kognitiivinen joustavuus kehittyvät tehokkaammiksi kaksikielisillä lapsilla. 

Monikielisillä on tutkimusten mukaan monta etua.

– Useamman kielen oppiminen voi parantaa myös niin kutsuttua äännetietoisuutta eli kykyä erotella ja tunnistaa äänteitä. Sen kehittyminen yhdessä kielessä auttaa oppimaan uusia kieliä.

TEKSI: Eeva-Maria Hooli
KUVA: Pixabay

Lue lisää monikielisyydestä ja perheiden kouluvalinnoista Espanjassa elokuun 2020 Olé-lehdestä!

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti0

Your Cart