OP rajoittaa ulkomailla asuvien sijoituspalveluja

OP rajoittaa ulkomailla asuvien sijoituspalveluja

Suomen suurin finanssiryhmä OP Ryhmä on ilmoittanut lopettavansa sijoituspalvelujen tarjoamisen ulkomailla asuville asiakkailleen. Perusteluiksi he kertovat tarkentavansa linjaustaan sijoituspalveluja koskevan sääntelyn perusteella.

Muutos tulee voimaan 30. lokakuuta 2022. Sen jälkeen ulkomailla vakituisesti asuva ei voi enää tehdä OP:n palvelujen kautta uusia sijoituksia tai muutoksia olemassa oleviin, solmia uusia säästösopimuksia eikä saada sijoitusneuvontaa. Nykyiset omistukset voi säilyttää, ja nykyisten vakuutussäästämisen sopimusten hoitaminen on jatkossakin mahdollista.
Jo aikaisempina vuosina OP on tiedottanut, että ulkomailla asuessa sijoituspalveluihin voi kohdistua rajoituksia, jotka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Strand Properties

Viestintä ristiriitaista

Päätös on räikeästi Maastrichin sopimuksen pääoman vapaan liikkuvuuden periaatteen vastainen. EU:n kansalaiselle kuuluu oikeus avata pankkitili ulkomailta, mutta myös mahdollisuus ostaa ulkomaisten yritysten osakkeita ja tehdä mahdollisimman tuottoisia sijoituksia. Sopimuksessa kielletäänkin kaikki rajoitukset, jotka koskevat rajat ylittäviä pääomaliikkeitä.
Myös Euroopan unionin tuomioistuin on samaa mieltä. Sen määritelmän mukaan vapaa pääomaliike -käsite sisältää muun muassa osakkeet, joukkolainat, velkasitoumukset ja sijoitusrahastot.
OP:n viestintä on joiltakin muiltakin osin ristiriitaista. Se muun muassa kertoo Asutko ulkomailla -sivullaan ensin ”Sen sijaan et lähtökohtaisesti voi avata uutta tiliä Suomessa, mikäli et asu maassa edes väliaikaisesti”, mutta pari kappaletta myöhemmin muistuttaa, että ”ETA-alueella asuvalla on oikeus Suomen peruspankkipalveluihin.”
Suurin osa Suomessa toimivista finanssilaitoksista palvelevat pääsääntöisesti myös ulkomailla asuvia sijoitusasiakkaitaan. Esimerkiksi ruotsalainen osakevälittäjä Nordnet neuvoo sivuillaan tarkasti, miten toimia, jos ulkosuomalainen – tai ulkomaalainen – haluaa avata arvo-osuustilin heillä.
Hienoista yhteiseurooppalaisista periaatteista huolimatta suomalaisia sijoituspalveluja käyttävän ulkosuomalaisen on hyvä tarkistaa oman palveluntarjoajan käytäntö. OP neuvoo vain kääntymään asuinmaassaan toimivan pankin puoleen. Pitää myös muistaa, että EU:n ulkopuolella jokainen maa on oma tapauksensa.

Teksti Mikko Immonen, kuva Unspalsh0

Your Cart