Selvitä oikeutesi ennen Espanjan vuokrasopimuksen solmimista

Selvitä oikeutesi ennen Espanjan vuokrasopimuksen solmimista

Sekä vuokra-asujaa että vuokranantajaa
koskevat Espanjassa monet tutustumisen arvoiset oikeudet ja velvollisuudet.
Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hyvä tutustua lainsäädännön peruspiirteisiin.

Vaikka valtaosa Espanjan vuokranantajista
on liikkeellä vilpittömästi, joukosta löytyy myös mielivaltaa ja
väärinkäytöksiä. Takuuvuokran aiheeton pidättäminen, asunnon heikko kunto
ja vuokran kohottaminen kesken sopimuskauden ovat yleisimpiä ongelmakohtia. Asioiden
selvittäminen vaikeutuu, jos vuokralainen ei tunne oikeuksiaan tai puhu espanjaa.

Strand Properties

On tärkeää, että molemmat
sopimusosapuolet ymmärtävät, mitä ovat allekirjoittamassa. Uuteen asuntoon ihastuminen
voi johtaa sokaistumiseen, jonka vuoksi vuokralainen ei tutustu allekirjoittamaansa
sopimukseen. Varmistuminen siitä, että kaikki on ymmärretty, kannattaa tehdä
huolellisesti silloinkin, kun toinen osapuoli kiirehtii sopimuksen tekoa – tai
etenkin silloin. Pulmatilanteessa on paras hakea ammattiapua.

Kummankin sopimusosapuolen on pidettävä kiinni sovitusta.

Vuokrasopimusta solmivan kannattaa
lähteä liikkeelle tästä perusajatuksesta: pacta
sunt servanda.
Kummankin sopimusosapuolen on siis pidettävä kiinni
sovitusta.

Vuokrasopimuksen keskeisin aihe on sopimuksen kohde, eli asunto. Vuokranantajan tärkein velvollisuus on pitää se asumiskelpoisessa kunnossa ja vuokralaisen hoidettava vuokranmaksu sovitulla tavalla.

Osapuolet ovat velvollisia noudattamaan kaikkia sopimuksessa mainittuja kohtia, jos ne eivät ole jonkin voimassa olevan lain, moraalin tai hyvän tavan vastaisia. Mielessä kannattaa myös pitää, että suullisesti solmittu sopimus on Espanjan lain mukaan aivan yhtä lainvoimainen kuin kirjallinen.

TEKSTI: Katia Westerdahl
KUVA: Arkisto

Lue lisää Espanjan vuokrasuhteiden tärkeimmistä piirteistä ja vuokrasopimusten sudenkuopista syyskuun 2019 Olé-lehdestä.

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti0

Your Cart