Torrentuvalle aikalisä

Torrentuvalle aikalisä

Torrentuvan myyntipäätös on päätetty perua. Nyt tehdään perusteellinen selvitys siitä, millä tavalla sen toimintaa voitaisiin jatkaa.

Aurinkorannikon suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan joulukuussa lopettaa Torrentuvan toiminnan ja laittaa kiinteistön myyntiin. Syynä päätökseen oli muun muassa se, että kiinteistö ei nykytilassaan vastaa niitä vaatimuksia, jotka laki asettaa kahvila- ja yhteistilatoiminnalle.

Strand Properties

16. helmikuuta pidetyssä seurakuntaneuvoston kokouksessa asiassa otettiin kuitenkin aikalisä. Myyntipäätös peruttiin, jotta voidaan asiantuntijoiden avulla selvittää, mitä edellytyksiä Torrentuvan on täytettävä, jotta sen toiminta voisi jatkua.

Mandaatti asiointitoimistolle

Selvitystyötä varten tarvitaan paitsi vankkaa espanjan kielen taitoa myös paikallistuntemusta ja tietämystä siitä, miten viranomais- ja lupa-asiat toimivat. Jotta kaikenlaisilta omilta intresseiltä vältyttäisiin, on seurakuntaneuvoston mielestä välttämätöntä, että selvitystyön tekee täysin ulkopuolinen taho.
Seurakuntaneuvosto päätti valtuuttaa Asiointitoimisto Leena, S.L.:n tekemään selvitystyön siitä, millainen remontti tiloihin on tehtävä, jotta siinä saa harjoittaa kahvilatoimintaa.
Samanaikaisesti seurakuntaneuvosto päätti myös perustaa työryhmän pohtimaan Torrentuvan tulevaisuutta. Työryhmän kokoonkutsujana toimii seurakuntaneuvoston jäsen Jari Syväkangas.

Seurakuntaneuvoston jäsenet pitävät toimintaa sopimattomana

Torrentuvan toiminnan lopettamispäätös on aiheuttanut paljon kuohuntaa etenkin Torremolinosin suomalaisyhteisössä. Tällä hetkellä omasta toivomuksestaan nimettöminä pysyvät seurakuntaneuvoston jäsenet haluavat tuoda esille arkaluonteisen seikan, johon on saatava muutos: koska Torrentuvalla ei ole ollut kahvilalupia, myöskään sen tuottoja ei ole kirjattu asianmukaisesti. Kahvilatoiminta vaatii oman alv-kategoriansa ja asiaankuuluvat alv-tilitykset.
– Tämä ei ole seurakunnan toiminnalle sopivaa, toteavat seurakuntaneuvoston lähteet SE-lehdelle.
– Vasta, kun asiointitoimiston selvitys tulee, on aika katsoa, millaista toimintaa Torrentuvalla voidaan jatkossa harjoittaa. Sen on kuitenkin oltava lain ja asetusten mukaista.
– Torrentupa ei saa olla mikään erillinen entiteetti. Se kuuluu muuhun seurakuntaan ja sen toiminnan on oltava seurakunnan arvojen mukaista.0

Your Cart