Suomen asumisperusteinen sosiaaliturvalaki uudistettiin. Muutosten myötä suomalaisten tilapäisen ulkomailla oleskelun raja putoaa puoleen vuoteen.


Uudistunut sosiaaliturvalaki vaikuttaa ulkomailla oleskelevien suomalaisten oikeuteen saada Kelan etuuksia.

Suomen uudistettu asumisperusteisen sosiaaliturvalaki vaikuttaa myös Espanjassa oleskelevien suomalaisten oikeuteen saada Kelan etuuksia. Laki astuu voimaan 1. huhtikuuta 2019.

Merkittävin muutos aiempaan asumisperusteiseen sosiaaliturvalakiin on, että tilapäisen ulkomailla oleskelun raja tippuu vuodesta kuuteen kuukauteen. Yli puolen vuoden ulkomailla oleskelu katsotaan pysyväksi oleskeluksi, ja se voi vaikuttaa Kelan asumisperusteisten etuuksien saantiin. Asumisperusteisia Kela-etuuksia ovat esimerkiksi lapsilisät, sairausvakuutusetuudet ja Kelan eläkkeet.

Muutoksen taustalla on Kelan toive siitä, että suomalaisesta asumisperusteisesta sosiaaliturvasta nauttivilla olisi aiempaa tiukemmat suhteet Suomeen.

“Yli kuudeksi kuukaudeksi ulkomaille lähtevällä henkilöllä ei ole oikeutta asumisperusteisiin etuuksiin, kuten sairausvakuutuksen etuuksiin ja lapsilisään.”

– 1. huhtikuuta voimaan tulevan lain mukaan yli kuudeksi kuukaudeksi ulkomaille lähtevällä henkilöllä ei ole oikeutta asumisperusteisiin etuuksiin, kuten sairausvakuutuksen etuuksiin ja lapsilisään, kiteyttää Kelan lakimies Antti Klemola.

– Eräisiin erityisryhmiin kuuluvat voivat kuitenkin olla ulkomailla pitkäänkin oleskellessaan Suomessa asuvaan henkilöön rinnastettavia. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi lähetetyt työntekijät, opiskelijat ja valtion palveluksessa ulkomailla työskentelevät.

EU-lainsäädäntö voi myös tietyissä tilanteissa tehdä poikkeuksen kuuden kuukauden sääntöön.

– Kelan kansaneläke maksetaan EU-alueelle jatkossakin ilman rajoituksia. Lisäksi esimerkiksi Kelan lapsilisä voi tulla maksettavaksi ulkomailla asuvasta lapsesta, kun huoltaja työskentelee Suomessa tai saa Suomesta eläkettä, Klemola toteaa.

Tietyissä tapauksissa suomalaisten oikeus asumisperusteisiin etuuksiin katkeaa, vaikka ulkomailla on suunniteltu vietettäväksi alle puoli vuotta. Esimerkiksi toisessa EU-maassa työskentelevän ei ole yleensä mahdollista kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

TEKSTI: Anna Venejärvi
KUVA: Pixabay

Lue lisää Suomen uudistetun asumisperusteisen sosiaaliturvalain mukanaan tuomista muutoksista maaliskuun 2019 Olé-lehdestä.