Verottaja valvoo myös kotimaan rajojen ulkopuolella

Verottaja valvoo myös kotimaan rajojen ulkopuolella

Veroviranomaisten välinen kansainvälinen tiedonvaihto on nyt laajempaa kuin koskaan ennen.

Verotietojen vertailu
ja eri maissa kerättyjen tietojen lähettäminen toisen maan veroviranomaisille
on jo arkipäivää verovalvonnassa. Muutaman viime vuoden aikana toiminta on
laajentunut täysin uudelle tasolle. Tietojenvaihtoa
on tehty jo kymmeniä vuosia, mutta toiminta, lähetettävien tietojen määrä ja
niiden laatu ovat jatkuvasti kasvaneet.

Strand Properties

Veroviranomaisten välinen tietojenvaihto perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin.

Veroviranomaisten
välinen tietojenvaihto perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin. Näitä
ovat Euroopan unionin niin sanotut virka-apudirektiivit, eli DAC-direktiivit ja
muut kansainväliset sopimukset, kuten OECD:n 1990-luvulla luoma standardi
kansainvälisestä tiedonvaihdosta verotusasioissa. OECD:n standardi
tietojenvaihdosta on verrattain yksinkertainen uusimpien EU-direktiivien
vaatimuksiin verrattuna. Maiden välisten verosopimusten lisäksi Suomi on
solminut joidenkin maiden kanssa erillisiä tiedonvaihtosopimuksia.

Finanssitilien tietoja
on nyt vaihdettu kaksi vuotta, ja Euroopan unionin ensimmäiseen
virka-apudirektiiviin kuuluvien viiden kategorian mukaisia tietoja vuodesta
2014 lähtien.

Nyt käsitellään vuoden
2018 verotietoja, joten tänä vuonna tietoja vaihdetaan jo viidettä
kertaa. 

Kansainvälinen
tietojenvaihto koskettaa tavallisia kansalaisia useimmiten rajoitetun
verovelvollisuuden tapauksessa. Tällainen tapaus voi tulla eteen, mikäli
suomalainen asuu Espanjassa, ja hän on sinne yleisesti verovelvollinen. Jos tällaisella henkilöllä on Suomessa taloudellista toimintaa, kuten
pankkitili, sijoituksia tai kiinteää omaisuutta, Suomen verottaja lähettää
näistä tiedoista koosteen Espanjan veroviranomaiselle vuosittain.

Järjestelmä toimii myös päinvastoin, eli jos henkilö
on yleisesti verovelvollinen Suomessa ja rajoitetusti verovelvollinen
Espanjassa, hän voi olla tietojenvaihdon kohteena.

TEKSTI: Jukka Laurimo
KUVA: Shutterstock

Lue lisää verottajien välisestä kansainvälisestä tiedonvaihdosta lokakuun 2019 Olé-lehdestä.

Lue digilehti     Tilaa Olé-lehti0

Your Cart